Archyvas - 2011

Jaunimo pamaldos Kretingalėje

2011 Kovo mėn. 22 d.

Pavasariškai saulėtą, bet šaltą trečią vasario šeštadienį jaunimas rinkosi į Kretingalės ev. liuteronų parapiją. Kretingalėje svetingai visus pasitiko Ingrida ir kun. Romualdas Liachavičiai. Po šaltos žiemos sąstingio vėl malonu susitikti tikėjimo brolius ir sesutes iš kitų parapijų. Šiomis pamaldėlėmis LELB Jaunimo centras pradėjo 2011 metų veiklą.

Jaukioje Kretingalės bažnytėlėje Dievo žodžiu dalijosi diakonas Karolis Skausmenis ir kunigas Juozas Mišeikis. Pamokslo apmąstymams buvo pasirinkta Mato evangelija: „Palaiminti persekiojami dėl teisumo; jų yra dangaus karalystė“ (Mt 5,10). Sielas džiugino ne tik išgirsti žodžiai, bet ir giesmės. Vargonų muzikos garsais maldas lydėjo vargonininkė Rūta Gaučiūtė.

Nuoširdžiai pasimeldę rinkomės bendrystei parapijos namuose. Dalijomės mintimis ir patirtimi, kuo gyvena kitų parapijų jaunimo grupės, ką planuoja savo veikloje, kada vėl galės susitikti maldos bendrystėje.

„Nė vienas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą“ (Lk 8,16). Tad būkime aktyvūs krikščioniškoje bendrystėje.

LELB Jaunimo centras

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr.2-3

Balandžio 9 d. 12.00 val. jaunimą iš visos Lietuvos kviečiame į pamaldas Kretingos ev. liuteronų bažnyčioje.