Archyvas - 2011

Jaunimo seminaras Skirsnemunėje

2011 Biželio mėn. 04 d.

„Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikimąja meile“ (Jeremijo 31,3).

Gegužės13-15 dienomis jaunimas iš įvairių parapijų gausiai rinkosi Skirsnemunės ev. liuteronų parapijoje į antrąjį LELB JC jaunimo vadovų seminarą. Seminaro tema „Dievo meilė“.

Penktadienio vakare parapijos kunigas Mindaugas Kairys, VšĮ „Liuteronų Diakonija“ direktorius, svetingai priėmė seminaro dalyvius ir papasakojo apie diakoninių organizacijų veiklą bei šios veiklos teologinį pamatą. Po paskaitos surengtas nuotaikingas susipažinimo vakaras.

Šeštadienis prasidėjo ryto malda, po jos – vysk. Mindaugo Sabučio unikali paskaita tema „Dievo meilė“. Jaunimas klausėsi su didžiuliu susidomėjimu, pateikė klausimų, diskutavo.

Puikų, provokuojantį, verčiantį susimąstyti mokymą pravedė iš Kėdainių atvykęs kun. Arvydas Malinauskas. „Kai mums lieka trejetas: tikėjimas, meilė, viltis.“

Artėja vasara, stovyklų metas. Be teologinių ir teorinių žinių turime įgyti ir praktinių įgūdžių. Kaip elgtis atsitikus nelaimei, kaip suteikti pirmąją pagalbą. Jaunimas turėjo puikią progą išklausyti visą ciklą pirmosios pagalbos teikimo paskaitų, taip pat ir praktiškai ją išbandyti, pasitelkus specialius manekenus. Šias paskaitas skaitė iš Vilniaus atvykę Aina ir Oskaras Medzevičiai, VšĮ „Svarbus žingsnis“. Išklausiusiems kursą, buvo įteikti pirmosios pagalbos teikimo pažymėjimai.

Po turiningos dienos, saulei leidžiantis, visi rinkosi į jaukią Skirsnemunės bažnytėlę padėkoti Dievui už jo meilę ir gerumą. „Ieškosi Viešpaties, savo Dievo, ir rasi jį, jei ieškosi visa širdimi ir visa siela“(Pakartoto Įstatymo 4,29).

Sekmadienį seminaro dalyviai vyko į Jurbarką, dalyvavo Jurbarko parapijos pamaldose, kurias laikė kun. Mindaugas Kairys ir diak. Karolis Skausmenis. Po pamaldų kalbėta apie artėjančias vasaros stovyklas ir kitus renginius.

Per šį susitikimą jaunimas įgijo naudingų žinių, praturtėjo dvasiškai, patyrė dvasinę bendraamžių bendrystę, atrado naujų draugų. LELB Jaunimo centro vardu dėkoju visiems padėjusiems suruošti antrąjį jaunimo vadovų seminarą šiais metais.

Rūta Šulskienė

Redakcijos P.S. Gegužės 16 d. Skirsnemunės evangelikų liuteronų parapijos namuose pradėjo veikti jaunimo popamokinio užimtumo centras, kuriam ėmėsi vadovauti jauna muzikė Evelina Tamošaitytė, pernai baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Šiame centre jaunuoliai galės praleisti laisvalaikį, piešti, žaisti muzikuoti, ruošti pamokas. Toks centras yra bene pirmasis Jurbarko rajone.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr. 5