Archyvas - 2011

Šių metų jaunimo seminarų ciklas pradėtas Tytuvėnuose

2011 Balandžio mėn. 22 d.

Kovo 11-13 d. LELB Jaunimo centras sukvietė jaunimą į Tytuvėnus (Kelmės r.). Šio seminaro vienijanti tema – „Kristaus kančia“. Taip pat kalbėta apie Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios struktūrą.

Vis dar žiemiški orai ir slidūs keliai neišgąsdino nė vieno norinčio pasisemti žinių, apmąstyti Kristaus kančią Gavėnios laikotarpyje ir pasidalyti tikėjimu su draugais.

Seminarą pradėjo LELB vyskupas Mindaugas Sabutis. Jis supažindino mus su bažnyčios struktūra ir valdymu. Taip pat daug diskutavo su jaunimu apie Gavėnios laikotarpį ir jo reikšmę krikščionio gyvenime, atsakė į įvairius klausimus. Po vakaro maldos žvakių šviesoje giesmės skambėjo dar gerokai po vidurnakčio.

Išaušus saulėtam šeštadienio rytui, visi seminaro dalyviai patraukė į Tytuvėnų R. katalikų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno architektūrinį ansamblį – vieną įdomiausių ir didžiausių XVII–XVIII a. Lietuvos sakralinės architektūros pavyzdžių.

Vienuolyne mus pasitiko piligrimų centro gidė Rūta Krencienė, Šiaulių R. katalikų vyskupijos bažnytinio paveldo muziejaus vadovė. Ji įdomiai papasakojo vienuolyno istoriją ir apie būsimą restauravimą.

Ansamblis pradėtas statyti Lietuvos architektūroje vis dar vyraujant gotikai. Jo architektūroje ryški daugiasluoksnė gotikos, renesanso ir baroko stilių dermė. Ansamblį sudaro vienas šalia kito išsidėstę bažnyčia, šventorius su Kristaus laiptų koplyčia, dviaukščio vienuolyno mūras ir šiam ansambliui priklausantys ūkinės paskirties pastatai. Prie bažnyčios įrengtas uždaras stačiakampis kiemas su arkadinėmis galerijomis, skirtomis kryžiaus keliui. Galerijų vidinėje pusėje, ant sienų, dar matyti XVIII a. pabaigoje nutapytos 24 daugiafigūrės freskos, vaizduojančios atskirus biblinius epizodus ir Kristaus gyvenimo ir kančios scenas. Šiandien buvusio bernardinų vienuolyno ir bažnyčios ansamblis yra vienas vertingiausių sakralinės architektūros ansamblių Lietuvoje ir visoje Šiaurės Rytų Europoje. XVII–XVIII a. plėtęsis ir klestėjęs, o XIX–XX a. pradžioje carinės okupacijos metais apnykęs vienuolynas su bažnyčia neprarado savo vertės, čia išliko daugybė bažnytinio meno paminklų.

Po pietų pertraukos mūsų seminaro temą toliau plėtojo kun. Juozo Mišeikio paskaita.

Vakare jaunimas neturėjo kada nuobodžiauti. Visas vakaras buvo skirtas praktiniam darbui – Būtingės jaunimo stovyklos aptarimui ir pasiruošimui. Šiais metais liepos 28-31 d. planuojame švęsti jubiliejinę 30-ąją stovyklą. Kuo daugiau jaunų žmonių prisijungs stovyklą organizuojant, tuo ši stovykla bus turiningesnė.

Sekmadienį po ryto maldos, kurią vedė diak. Karolis Skausmenis, jaunimas dvasiškai praturtėjęs iškeliavo į savo gimtuosius miestus.

Tokie seminarai, krikščioniška bendrystė vėl ir vėl mus atgaivina dvasiškai, įžiebia ugnelę naujai bažnytinio gyvenimo veiklai.

Kitas mūsų susitikimas planuojamas 2011 m. gegužės 13-15 d. Skirsnemunėje. Susitikimo tema – „Dievo meilė“ . Taip pat planuojame pasimokyti, kaip suteikti pirmąją pagalbą įvykus nelaimei. Artėja vasara, žygių ir stovyklų metas.

Dėkoju visiems, kurie padedate organizuojant ir vedant jaunimo seminarus, ir mielai kviečiu taip pat aktyviai dalyvauti.

Rūta Šulskienė,

LELB Jaunimo centro valdybos pirmininkė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr.4