Archyvas - 2012

Jaunimo pamaldos Tauragėje

2012 Kovo mėn. 10 d.

Vasario 25 d. LELB Jaunimo centras pakvietė į jaunimo pamaldas Tauragės ev. liuteronų bažnyčioje. Šiais metais šiomis pamaldomis LELB Jaunimo centras pradėjo savo veiklą parapijose. Laikas pabusti po žiemos sąstingio ir vėl kūrybingai jaunam žmogui mokytis įsilieti į parapijų gyvenimą.

Į pamaldas susirinko didelis būrys jaunimo iš Tauragės ir aplinkinių parapijų. Tauragės parapijos kunigas Mindaugas Dikšaitis pamoksle kvietė pamąstyti, ką mums reiškia gavėnios – dvasinio atsinaujinimo laikotarpis, kokia yra pasninko prasmė, kaip mes turėtume atgailauti ir daugiau dėmesio skirti ne sau , o stokojantiems. Gavėnia – tai 40 dienų kelionė į Velykų viršūnę, tai meilės pergalė prieš mirtį. Pamaldas giesmėmis papuošė Tauragės parapijos jaunimo choras. Savo tikėjimą sutvirtinome švęsdami Eucharistiją.

Po pamaldėlių visi svetingai buvo pakviesti į parapijos namų salę, kur laukė puikios su meile paruoštos vaišės. Turėjome gerą progą pabūti kartu, pasidalyti mintimis apie laukiančius suplanuotus renginius.

LELB Jaunimo centro vardu dėkoju Tauragės parapijos tarybai, jaunimui, jaunimo chorui, kun. Mindaugui Dikšaičiui, kun. Juozui Mišeikiui, diak. Karoliui Skausmeniui už puikias pamaldėles ir priėmimą. Linkiu ne tik gavėnios laikotarpyje pasitikėti Viešpačiu ir būti drąsiais, ištvermingais Jo sekėjais. Kviečiu aktyviai prisidėti prie LELB Jaunimo centro veiklos.

Rūta Šulskienė,

LELB JC valdybos pirmininkė

Lietuvos evangelikų kelias, 2012 Nr.1-2