Archyvas - 2012

Svetimas ar savas?

2012 Kovo mėn. 27 d.

Kas pusmetį tradiciškai surengiamas Skandinavijos ir Baltijos šalių krikščioniškosios studentijos susitikimas š.m. vasario 16-19 d. pakvietė į Švediją.

Susitikimas vyko Östersunde (pietų samių kalba miesto pavadinimas – Staara), Švedijos viduryje, 464,61 km į šiaurės vakarus nuo Stokholmo. Östersundas žiemos metu pelnytai laikomas Švedijos „žiemos sostine“, kuomet užšalus Storsjön ežerui, kuriame anot legendų gyvena pabaisa Storsjöodjuret (Didžiojo ežero pabaisa), jis tampa viena pagrindinių žiemos pramogų vieta.

Visiems dalyviams susirinkus ir susipažinus, trumpai pristatyta susitikimo tema „Svetimieji ar piligrimai?“ („Aliens or pilgrims?“) bei probleminiai klausimai. Kaip mes žiūrime vieni į kitus, koks mūsų požiūris į „svetimus“ ir kaip mes sugyvename su savimi? Kiekvienas dalyvis galėjo pasidalyti mintimis, asmenine bei savo šalies patirtimi. Į diskusiją įsitraukė ir Karl Gustav Hilding Hammar, buvęs Upsalos arkivyskupas, Švedijos Bažnyčios vadovas (1997-2006), kuris vėliau šia tema skaitė paskaitą visai parapijai, kurios patalpose šias kelias dienas vyko susitikimo renginiai. Anot K.G.Hammaro, svarbiausia turėti drąsos ir vilties – tiek būnant kitokiu, tiek priimant kitus – „svetimus“. Po paskaitos diskusijos toliau tęsėsi prie bendro vakarienės stalo parapijos namuose.

Kitą dieną apsilankėme Pietų samių kultūros centre – Gaaltije, čia centro programų direktorius Jerker Bexelius pristatė samių kultūrą, jos istoriją bei šių dienų iššūkius: kultūrinis turizmas, globalizacija, ekonominė plėtra tiesiogiai veikia samių tradicijas, gyvenimo būdą... Jerker Bexelius taip pat kalbėjo apie tai, koks jausmas būti „svetimu“ savame krašte. Pietų samiais save laiko apie 2000 žmonių, tačiau tik apie 600 jų moka pietų samių kalbą. Daugiau informacijos apie šią tautą galite rasti interneto svetainėje www.eng.samer.se.

Šeštadienis buvo skirtas piligrimystės temai. Östersundas patenka į didžiausią piligriminį kelią Šiaurės Europoje, vedantį į istorinę Nidaros vietovę Norvegijoje (www.pilegrim.info/en). Trumpai susipažinę su šio kelio istorija, susitikimo dalyviai patys sudalyvavo trumpame piligriminiame žygyje tyloje per užšalusį Storsjön ežerą.

Vėliau Victor Svedberg, jaunas socialdemokratas, kalbėjo apie žiniasklaidą ir jos įtaką ksenofobijai: kaip žiniasklaida gali pasitarnauti tiek kovojant su svetimšalių, kitos tautybės, religijos, kultūros atstovų baime, tiek kurstant nesantaiką, skatinant smurtinius išpuolius. Pasak pranešėjo, pastarųjų metų patirtis rodo, kad terorizmas tampa ne tik veiksniu iš šalies, tačiau ir „vietinių“ kovos būdu (2011 m. liepos 22 d. Norvegijoje Osle buvo surengti du kruvini išpuoliai: aštuoni žmonės žuvo per sprogimą Oslo centre prie vyriausybės pastatų, iškart po to valdančiosios partijos jaunimo stovykloje Utojos saloje buvo nušauti dar šešiasdešimt devyni žmonės).

Susitikimo metu buvo aptartas ir artėjantis vasaros seminaras-stovykla Norvegijoje, kuris vyks birželio 22 – 27 d. Siekiama, kad seminare dalyvautų ne tik Šiaurės šalių atstovai, bet ir Vokietijos, Vengrijos, Baltarusijos, Gruzijos krikščioniškas jaunimas. Parengta programa – įdomi, aktuali ir nenuobodi. Kviečiame visus susidomėjusius galimybe dalyvauti šiame seminare-stovykloje kreiptis į Kęstutį Puloką arba Ievą Bartminaitę. Seminaras-stovykla skirtas studentiško amžiaus jaunimui.

Ieva Bartminaitė

„Lietuvos evangelikų kelias“ 2012 Nr.3