Jaunimo veikla

BIEN festivalis kvietė į pietų Daniją

2012 Rugsėjo mėn. 01 d.

„Būk laimingas – būk laisvas – būk (išlik) bendrystėje” (Be happy – be free – belong) – tai šiųmetinio, 12-ojo, Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo BIEN festivalio šūkis. Šįkart festivalio dalyviai susibūrė pietinėje Danijos dalyje, netoli Sønderborgo miesto, Baltijos bangų skalaujamame Mommarko miestely. Lietuvos liuteroniškas akademinis jaunimas jau kelinti metai aktyviai dalyvauja kasmetiniuose BIEN festivaliuose bei prisideda prie šio tinklo plėtros. Šiemet festivalyje dalyvavome šešios lietuvaitės: dvi BIEN senbuvės, o keturioms iš mūsų šiame festivalyje buvo debiutas.

Vykom lėktuvais, autobusais bei traukiniais, kelionė buvo gan varginanti, neišvengėm ir nuotykių, tačiau buvo verta – laikas, praleistas Mommarko miestely, moderniame verslo koledžo studentų bendrabuty, Baltijos jūros bangų mūšos ir vėjo prieglobsty gerokai pranoko mūsų lūkesčius.

Mommarko studentų bendrabutis 2012 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 3 d. tapo namais nemenkam būriui krikščioniško jaunimo iš plataus Baltijos regiono. Tas kelias dienas drauge su mumis buvo danai, lenkai, estai, suomiai, rusai, vokiečiai. Kartu valgėm, meldėmės, diskutavom, dalijomės patirtimi, pasakojom apie savo šalių kultūrą, giedojom, dainavom, vakarojom ant jūros kranto. Ir įpusėjus festivaliui galėjome vadintis maždaug devyniasdešimties asmenų tarptautine šeima, o kiekvieno iš mūsų socialinio tinklapio Facebook draugų sąrašai pasipildė keliomis dešimtimis. Būtent tokia šilta ir draugiška atmosfera lydėjo viso festivalio metu, prie to labai daug prisėdėjo ir pačių dalyvių suvokimas, kad esame labai skirtingi, todėl turime stengtis būti supratingi, tolerantiški ir draugiški, jausti pagarbą vieni kitiems, o taip pat organizatorių profesionalumas ir svetingumas, nuolat jautėme jų rūpestį ir šilumą.

Išmoningai sudėliota seminaro programa neleido nuobodžiauti, ekskursijos, užsiėmimai, maldos, koncertai, išvykos, aptarimai grupėse privertė susimąstyti, suteikė daug žinių, paliko džiugių prisiminimų.

Kiekviena festivalio diena prasidėdavo maudynėmis Baltijoje, meditacija bei ryto malda. O dienos buvo pilnos įdomios ir prasmingos veiklos: iš gausaus sąrašo galėjome išsirinkti dramos, ikonų tapybos, dokumentikos, filmo kūrimo, piligrimystės, energetikos užsiėmimus ar, pritariant gyvai roko grupei (BIEN Band), mėgautis gospelų bei spiričiuelių giedojimu.

Seminaro temai atskleisti buvo pasirinkti Kalno pamokslo žodžiai, kuriuose Jėzus išsako savo palaiminimus (Mt 5,1-11). Jėzus mokė: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti“. Atrodo, ką bendro turi šie žodžiai su natūraliu žmogaus siekiu būti laisvu ir laimingu? Ar gali žmogus būti laisvas ir laimingas, jeigu Dievas nelaimina jo minčių, žodžių ir darbų? Apie tai diskutavome. Jaunam žmogui ne visada paprasta suvokti, kad be Dievo palaimos įsivaizduojamos laimės akimirkos yra tarsi miražas, kuris netrunka išnykti. Tokie susibūrimai padeda suvokti krikščionybės esmę, pajusti tikrąsias vertybes.

Nemaža vietos seminare buvo skiriama ir krikščioniškai bendrystei, be kurios, manau, negalime būti iš tiesų laimingi. Apie tai ne tik kalbėjome, bet ir patyrėme tą nuostabų bendrystės su žmonėmis, kurių iki tol nepažinojome, jausmą.

Turbūt ne vienas dalyvis ilgai prisimins gyvą grandinę, kurią nupynėme susikibę rankomis ir nutiesėme per Danijos ir Vokietijos sieną, siekdami skleisti taikos ir susitaikymo idėją. Ne mažiau emocijų ir pamąstymų sukėlė po atviru dangumi Dybbolio malūno kalvos papėdėje, kur 1864 metais vyko kruvinas danų ir vokiečių mūšis, vietinio ev. liuteronų vyskupo Nielso Henriko Arendto laikytos pamaldos. Festivalio organizatoriai pasidžiaugė, kad jau beveik 150 metų šioje vietoje nebekariaujama, o būdami skirtingų tautybių, kalbėdami skirtingomis kalbomis galime kartu melstis, giedoti, jausti bendrystę ir Dievo palaimą. Ir iš tiesų, atrodo, kad kartu visa gamta džiaugėsi ir buvo drauge su BIEN festivalio dalyviais – kur tik nuvykdavome, ką tik lijęs lietus pasitraukdavo ir galėjome mėgautis saule, vėju, klausytis Baltijos jūros bangų, kuriose ir maudėmės, prie kurių tylėjome, ir vakarojom, meldėmės, į kurias vienų naktinių pamaldų metų paleidome savo vilčių ir svajonių akmenis.

Aušrinė Daukšaitė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr.7-8

Išsamiau apie 12-ąjį BIEN festivalį skaitykite „Lietuvos evangelikų kelyje“