Jaunimo veikla

Batakių stovykla sulaukė gausaus dalyvių būrio

2012 Liepos mėn. 27 d.

Šiltą liepos 4-osios rytą prie Batakių ev. liuteronų bažnyčios ėmė rinktis jaunimas. Prasidėjo kasmetinė vaikų - jaunimo stovykla, šiais metais sutraukusi rekordinį skaičių stovyklautojų, net 160.

Kiek anksčiau atvykęs būrys stovyklos vadovų jau buvo paruošę viską, kas reikalinga stovyklai. Tarp didžiosios palapinės ir klebonijos greitai išaugo palapinių miestelis, šurmulys laukiant atidarymo pamaldų...Šių metų stovyklos tema „Bendravimas kuria bendrystę“. Tam buvo parengta užsiėmimų grupėse ir paskaitos, ryto ir vakaro pamaldėlės, kurias vedė ir stovyklos organizatorius kunigas Mindaugas Dikšaitis, jaunimo vadovas diakonas Karolis Skausmenis, svečiai kunigai Arvydas Malinauskas, Mindaugas Žilinskis ir Jonas Liorančas, maldoje ir šių eilučių autorius.

Tačiau svarbiausia viską buvo pritaikyti praktiškai, ir kurti bendrystę. Tam pasitarnavo turtinga programa, nuo žaidimų, estafečių iki talentų vakaro, grupių prisistatymo ir žygio kuriems paruošti reikėjo labai daug bendravimo ir supratimo. Galiausiai penktadienio vakaras ir naktinės pamaldos žvakių šviesoje, skambant giesmėms, klausant Dievo Žodžio ir apmąstymai tyloje. Nepaisant labai karšto oro, nuotaika buvo pakili, nes bendrystė reiškia ir pagalbą kurią reikia parodyti kitam, taip tarsi ir visa aplinka prisidėjo ugdant, mokant ir tiesiog esant bendrume.

Galiausiai šeštadienį nuo paties ryto visi gyveno jau išvykimo nuotaikomis, ir kaip pridera susirinko į uždarymo pamaldas padėkoti Viešpačiui už praėjusį laiką, už palaimą stovyklai, pabūti kartu maldoje ir giesmėje. Atvykimu pagerbė ir pamaldas vedė Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, palaiminimu palydėjęs visus, kad tai ką išmokome galėtume pasidalinti ir su kitais grįžę į savo namus į savo aplinką. Žinoma, kaip ir tradiciškai padėka vadovams, už jų triūsą ir įdėtą darbą, bendrystę, ir vadovų padėka stovyklautojams, sugiedotas Batakių stovyklos himnas...ir viltingi žodžiai: „Iki susitikimo kitais metais...“

Stovyklos organizatoriai dėkoja rėmėjams, savo produkcija ir parama parėmusiems stovyklą: Tauragės raj. Saivaldybės merui Pranui Petrošiui, įmonėms „Taujanta“, „Molupis“, „Tauragės maistas“, ‚Vilkyškių pieninė“, „Dunokai“, „Furmedis“, „Agava“, „Gralis“, „Vinita“, Šiaulių darbo rinkos mokymo centrui, „RRST“, „Apastata“, „Bremena“, „Altausta“, „Lignesa“, „Geležinis verslas“, „Tauragės nekilnojamo turto agentūrai“, „Ričio kebabų namai“, „Lignesa“, „Onija“, „Boulingas“, „Ravita“, P. Dedūros kaimo turizmo sodybai, Lėnos Spurgienės įmonei, Batakių seniūnui J. Juozapaičiui.

Kun. J. Mišeikis