Jaunimo veikla

Būtingės stovykla ir padėkos metas

2012 Rugsėjo mėn. 20 d.

Nuvilnijo vasara su stovyklų šurmuliu. Džiaugėmės susitikę senus draugus, įgiję naujų. Už naujas patirtis, išgirstus pamokslus, mokymus turime būti dėkingi mūsų Kūrėjui, kuris mums vis iš naujo dovanoja džiugias akimirkas, kupinas dvasinio atsinaujinimo.

Liepos 26-29 dienomis jau 31-ąjį kartą surengta tradicinė Būtingės stovykla. Jos šūkis kvietė: „Visa tešlovina Viešpatį, nes Jis tarė, ir visa buvo sukurta“ (Ps 148,5). Šių metų stovyklos tema – „Pasaulio sutvėrimas“.

Stovyklos atidarymo pamaldas laikė kun. Juozas Mišeikis, šių metų stovyklos dvasinis vadovas. Jaunimas su didžiuliu susidomėjimu klausėsi Br. kun. Evaldo Darulio liudijimo, kaip jis buvo pašauktas broliškajai pranciškonų tarnystei. Kunigai dr. Charles Evanson ir Arvydas Malinauskas vedė mokymus stovyklos tema. Penktadienio vakarą jaunimas klausėsi Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ dainų.

Po teminių užsiėmimų buvo galima kiek atsipalaiduoti ir praktiškai pasimokyti žongliravimo meno. Su žongliravimo istorija ir menu supažindino Mantas Markevičius, žonglierius iš Vilniaus. Šeštadienį sulaukėme mielų svečių muzikų Miriam Buthmann ir Jano Keslerio iš mūsų partnerinės Šiaurės Bažnyčios Vokietijoje. Miriam ir Jan su Kretingos meno mokyklos mokytoja Silvija Garbaliauskiene ir mokiniais suformavo instrumentinę grupę, kuri akomponavo stovyklautojų chorui. Per keletą repeticijų buvo pasiruošta stovyklos baigiamųjų pamaldų muzikinei daliai.

Paskutinį stovyklos vakarą visi stovyklautojai traukė prie jūros vakaro maldai. Dangus nenuteikė labai optimistiškai, telkėsi griaustinio debesys... Audrai artėjant, kun. Juozas skelbė Dievo žodį, akordeono muzikos lydimi giesme šlovinome Kūrėją. Nors reti lietaus lašai pranašavo didelę audrą, skubėti atgal į stovyklavietę niekas nenorėjo.

Sekmadienį Būtingės ev. liuteronų bažnyčioje stovyklos uždarymo pamaldas laikė kun. Romualdas Liachavičius.

Tai keletas gražių vasaros akimirkų. O ruduo – derliaus nuėmimo laikas, padėkos metas. Spalio 6 d. 15 val. kviečiame visus į LELB Jaunimo centro 20-ies metų sukakties padėkos pamaldas, kurios įvyks Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje. Esate labai laukiami!

Rūta Šulskienė ,

LELB JC valdybos pirmininkė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr. 9