Jaunimo veikla

Jaunimo seminaras Pagėgiuose

Seminaro dalyviai įsiamžino Vyžiuose įkurto reabilitacijos centro

„Gabrielius“ ir Vyžių ev. liuteronų bažnyčios fone

2013 Balandžio mėn. 27 d.

Šių metų kovo 15-17 dienomis LELB Jaunimo centras pakvietė į jaunimo seminarą Pagėgiuose, šio seminaro tema – „Savanorystė“.

Penktadienio vakare Pagėgių ev. liuteronų parapijoje susirinko apie 30 dalyvių iš Klaipėdos, Vilniaus, Pagėgių, Šiaulių, Šilutės, Tauragės ir Kretingos. Seminaras prasidėjo įvadine paskaita, kurią vedė vyskupas Mindaugas Sabutis. Jis supažindino su savanorystės atsiradimu pasaulyje, papasakojo, kad pirmasis savanoris buvo Jėzus. Tada visų laukė vakarienė ir vakaro malda, kurią vedė diakonas Karolis Skausmenis.

Šeštadienį pradėjome su ryto malda. Pirmąją paskaitą vedė Snieguolė Benikienė, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro direktorė. Sužinojome, kas yra savanorystė, o jos pavyzdžiai ir praktinės užduotys padėjo labiau įsigilinti į temą.

Papietavę keliavome į Vyžių k., Šilutės raj., esantį reabilitacijos centrą „Gabrielius“. Mus šiltai sutiko, papasakojo, ką veikia ir kaip gyvena šiame centre pagalbą suradę žmonės. Buvo įdomu ir smagu klausytis, kad šis centras padeda grįžti į visuomenę, susirasti darbą.

Antroje paskaitoje kunigas Juozas Mišeikis kalbėjo apie savanorystės svarbą. Savanorystė – savęs dovanojimo veiksmas be atlygio. Savosios savanorystės patirtimi pasidalijo Lina Balandytė, Karolis Jocys ir Viktorija Kaminskytė.

Trečioje paskaitoje kunigas Remigijus Šemeklis apie savanorystę kalbėjo pateikdamas pavyzdžių iš Biblijos. Vakaro maldą vedė kunigas Juozas Mišeikis.

Laisvu laiku po vakaro maldų jaunimas galėjo geriau susipažinti tarpusavyje: vieni žaidė įvairius bendravimo ar stalo žaidimus, kiti šlovino Viešpatį ir giedojo giesmes, treti bendravo.

Po vakarienės dalyviai buvo suskirstyti į 4 grupes ir gavo užduotį: už tam tikrą sumą nupirkti produktų ir vėliau sutartu laiku pagaminti sumuštinį bei pavaišinti kitus. Buvo smagu ne tik gaminti, bet ir skanauti kitų pagamintų sumuštinių.

Sekmadienį seminaras baigėsi tradiciškai – pamaldomis. Jas vedė diakonas Gediminas Kleinas.

Jaunimo pamaldose esu dalyvavusi, tačiau jaunimo seminare dalyvavau pirmą kartą. Kaip per paskaitą minėjo kun. J. Mišeikis, kartais reikia, kad kitas žmogus „pastumtų“. Neplanavau dalyvauti, tačiau Dievo planas buvo kitoks. Jis visada žino, ko mums reikia, ir tuo pasirūpina. Džiaugiuosi, kad mūsų parapijoje turime tokį šaunų jaunimą, kuris ne tik dalyvavo jaunimo seminare, bet ir iš Pagėgių skubėjo į Klaipėdą, kad galėtų dalyvauti savo parapijos pamaldose: pučiamųjų instrumentų chore, tikybos pamokėlėje, šlovinimo grupėje. Nors ir buvome pavargę, tačiau visi grįžome su gera nuotaika. Dėkui merginom, kad kelionė į Klaipėdą neprailgo, už giesmes ir Dievo šlovę.

Seminare pasisėmėme žinių, idėjų, pasidalijome patirtimi, šlovinome Dievą. Jaunimas savanoriškai padeda ne tik stovyklose, bet ir bažnyčios patarnavime ir gyvenime. Noriu palinkėti nebijoti savo pagalbą pasiūlyti kitiems, o visus parapijiečius padrąsinti paprašyti ar pasakyti, kam reikalinga pagalba ar tiesiog bendravimas. Kiekvienas žmogus turi savų gabumų ir talentų, kuriuos tam tikrose situacijose gali panaudoti.

Džiaugiamės, kad tokie seminarai vyksta. Jie suartina skirtingų Lietuvos liuteroniškų parapijų jaunimą. Smagu jaunimui susitikti, bendrauti ir šlovinti giesmėmis Dievą. Dėkojame visiems, kurie prisideda prie seminarų organizavimo. Didžiausia padėka LELB JC valdybos pirmininkei Rūtai Šulskienei už visą jos milžinišką darbą ir didelę širdį. Dėkoju už prasmingai praleistą laiką.

 

Marta Karaliutė

Nuotraukos autorės

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr.3

Kitas LELB Jaunimo centro seminaras vyks Kretingoje gegužės 31 – birželio 2 d.