Jaunimo veikla

Jaunimo seminaras Šakiuose

2014 Sausio mėn. 08 d.

Vieną niūrų lapkričio vidurio penktadienį Šakių vaikų namuose belaukdami svečių džiaugsmingai šurmuliavo vaikai. Tą savaitgalį, lapkričio 15-17 d. LELB Jaunimo centras jau trečią kartą Šakių vaikų namuose surengė jaunimo seminarą. Susirinkus visiems seminaro dalyviams iš Tauragės, Batakių, Vilniaus, Kretingos parapijų, po sočios vakarienės seminaro įvadinę paskaitą tema „Mes čia neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo“ skaitė vysk. Mindaugas Sabutis.

Po vakaro maldos, kurią vedė kun. Karolis Skausmenis, seminaro dalyviai, jaukiai įsikūrę vaikų namuose, dar ilgai vakarojo. Vaikų namų direktoriaus kun. Virginijaus Kelerto prakalbinta gitara neleido niekam nuobodžiauti, išmokome vaikų namų himną, daina keitė dainą.

Šeštadienio rytas prasidėjo malda. Mintimis apie amžinybę dalijosi kun. Juozas Mišeikis. Po pietų nekantriai laukėme kun. Virginijaus pasakojimų apie Šakių parapijos atsikūrimą, vaikų namų statybą ir naujus projektus. Per 20 metų nuveikti dideli atkuriamieji parapijos darbai. Net negali žmogišku protu suprasti, kiek per 50 sovietų okupacijos metų Šakių parapija nukentėjo. Parapijos pastatai sunaikinti, parapijiečiai išblaškyti. Bet šiandien Dievo vedimo dėka bažnyčia atstatyta, parapijos pastatuose įkurti vaikų namai ir dienos veiklos centras neįgaliems žmonėms.

Taip pat žiūrėjome neseniai Šakiuose sukurtą dokumentinį filmą „Twogether“ (rež. Arnoldas Alubauskas), kuris ne vienam išspaudė ašarą. Tai filmas apie dviejų dauno sindromu sergančių draugų gyvenimą.

Diena neprailgo, antrame vaikų namų aukšte seminaro dalyvių laukė patys mažiausieji vaikų namų gyventojai. Keletą valandų jaunimas žaidė, šoko, dainavo. Dieną baigėme bažnyčioje vakaro malda, kuriai vadovavo kun. V. Kelertas.

Sekmadienį po pusryčių baigę seminarą skirstėmės namo. Buvo labai liūdna skirtis įgijus naujų draugų, patyrus tiek šilumos ir gerumo Šakių vaikų namuose. Bet vilties vėl susitikti teikė gruodį artėjantis seminaras Vilniuje.

LELB Jaunimo centro vardu dėkojame kun. Virginijui Kelertui ir Šakių vaikų namų direktoriaus pavaduotojai Daivai Kalinauskaitei už pagalbą organizuojant jaunimo seminarą.

Rūta Šulskienė,

LELB JC valdybos pirmininkė