Jaunimo veikla

Kas mus jungia…

2014 Biželio mėn. 04 d.

Gegužės 1 – 3 dienomis Šakių parapijos aštuoni jaunuoliai dalyvavo stovykloje, skirtoje jaunimui po konfirmacijos, kurią Kretingoje organizavo LELB Jaunimo centras. Šiek tiek vaikus lydėjusios socialinės darbuotojos Jurgitos įspūdžių.

Tikėjimas mus vienija ir jungia, kai esame kartu, vienijami bendrų tikslų ir norų. Tikėjimas yra gyvenimo variklis, mes jame stipresni ir laimingesni. Turime būti kartu, nes visi kartu galime daug daugiau nei po vieną....

Su tokiomis mintimis Šakių vaikų globos namų auklėtiniai praleido tris dienas „Jaunimo sodyboje“. Šias tris dienas vaikai susitiko su savo draugais iš įvairių parapijų, gilino tikėjimo žinias, žaidė žaidimus ir kiekvieną dieną stengėsi įveikti save. Labai smagu stebėti vaikus: kaip jų akys žiba susitikus vėl, kiek jie turi vienas kitam papasakoti. Taip pat atvyko ir svečių iš Sirijos, vaikai labai norėjo bendrauti, bet nedrįso. Kam trukdė kalbos barjeras, kam buvo tiesiog nedrąsu. Tad pirmą žingsnį žengė mūsų svečiai. O aš pagalvojau – „vis tas lietuviškas santūrumas“. Mes jau esam tokie, mums reikia postūmio į priekį. Reikalingas pirmas žingsnis ir nieko baisaus, jei jis ne mūsų....Vyko paskaitos, kuriose vaikai daug išgirdo apie krikščionybės reformaciją, apie tikėjimo pradžią Lietuvoje. Daug išgirdo apie Martyną Liuterį. Labai svarbu žinoti istoriją, nes ji mūsų gyvenimo dalis. Didžiausias emocijas sukėlė sirų pasakojimas apie savo šalį – kokia ji buvo ir kokia yra dabar. Vaikus stipriai paveikė ši paskaita, nes jie nesuvokia žmogaus žiaurumo. Buvo ašarų ir pokalbių iki vėlumos. Tuo metu pasijutau bejėgė, nes taip ir nesugebėjau paaiškinti vaikams žmogaus žiaurumo. Viena supratome – kad mūsų bendrystė yra svarbiausia. Gyventi su Dievu, tikėti Jo žodžiu, eiti Jo keliu... Linkiu visiems pasiekti širdies pilnatvę, kuri suteikia žmogui sparnus. Juk Tu, mano Drauge, man sakei: „Nebijok, tik netylėk! Aš esu su tavimi“.

Atėjus laikui išvykti, pasidarė taip liūdna, kad vos prasidėjus viskas taip greit pasibaigė. Bet juk visada kažkam pasibaigus, prasideda kažkas naujo, dar įdomesnio ir nuostabesnio. Visada atverkime širdis naujiems potyriams ir naujoms idėjoms.

„Tik tvirtai tikėdami, tvirtai stovėsite“ (Izaijo 7,9).

Jurgita Orintienė

Nuotraukos Gretos Miliauskytės

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr. 4-5