Jaunimo veikla

Klaipėdos ev. liuteronų parapijos konfirmantų seminaras Pagėgiuose

2014 Lapkričio mėn. 01 d.

Šių metų gegužės 2-3 dienomis Klaipėdos ev. liuteronų parapijos kunigas Reincholdas Moras pakvietė konfirmantus į seminarą Pagėgiuose. Šio seminaro tema – „Kas žmogų daro laimingą“.

Penktadienio vakare seminaras prasidėjo vakariene, po kurios laukė susipažinimas, nes seminaro tikslas – pažinti vienas kitą. Dauguma konfirmantų susitikdavo tik per pamokas, tai turėdavo nedaug laiko pabendrauti ir susipažinti tarpusavyje. Dabar jie daugiau sužinojo ne tik apie vienas kitą, bet ir apie kunigą ir kitus seminare dalyvaujančius žmones.

Žiūrėjome filmą „Skubėk mylėti“, po kurio vyko diskusija. Naktines pamaldėles bažnyčioje žvakių šviesoje vedė kunigas Reincholdas Moras, po pamaldų nešdamiesi uždegtas žvakes, grįžome pabendrauti prie arbatos.

Šeštadienį ryto maldą vedė Darius Vaitkevičius, po jos vyko mokymai. Pirmoji paskaita – „Kas mus daro laimingus?“ Konfirmantai turėjo galimybę atskleisti, kas jiems svarbu žaidime-aukcione „Praleisk savo gyvenimą“. Po žaidimo susikirstę į grupeles apsvarstėme, ką jie pasirinko ir kas yra svarbiausia. Pastebėjome, kad daugumai yra svarbi graži šeima.
Antroji paskaita buvo apie nuodėmę ir kelią pas Dievą. Kiekvienas turėjo užrašyti ant lapelio nuodėmes, kurias lauke po maldos sudeginome. Konfirmacijos dienai Inga Pakalniškienė konfirmantus mokė giesmės.
Trečioji paskaita buvo skirta Motinos dienai. Kiekvienas turėjo parašyti meilės laišką mamai, močiutei.

Tarp užsiėmimų turėjome ir laisvo laiko, per kurį vieni vaikščiojo po Pagėgius, kiti žaidė stalo ir kitus žaidimus.

Seminarą užbaigėme pasisėdėjimu ir malda. Važiuodami namo šlovinome Dievą giesmėmis. Seminaras buvo naudingas ne tik konfirmantams, bet ir mums, vyresniems parapijos nariams, nes galėjome pažinti konfirmantus. Šis seminaras man priminė laiką, kada pati buvau konfirmantė. Mus rengė kun. Liudas Miliauskas. Susitikdavome ne tik konfirmantų pamokose, bet dalyvaudavome keletoje bendrų išvykų ar šventinių popiečių. Tokie seminarai ar išvykos yra naudingi, nes pasijunti reikalingas ir svarbus, supranti, kad konfirmacija – tai ne tik pareigos atlikimas, bet atėjimas į parapiją pilnaverčiu nariu.

Prapijos padėka kunigui Reincholdui Morui už seminaro organizavimą ir mokymų vedimą, Dariui ir Letai Vaitkevičiams, Ingai Pakalniškienei ir Martai Karaliutei už pagalbą grupelėse, žaidžiant žaidimus, o konfirmantams - už šypsenas ir nuoširdų bendravimą.

Dalyviai dėkoja šeimininkėms už skanų maistą, Ernai Vaišvilienei, Pagėgių ev. liuteronų parapijos diakoninės organizacijos „Sandora“ darbuotojai, už svetingumą.

Visiems sakome AČIŪ, kad buvote kartu, bendravote, šlovinote Dievą. Dėkojame Dievui už turiningai praleistą laiką.

 

 

Marta Karaliutė

Nuotraukos autorės

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr. 4-5