Jaunimo veikla

Krikščioniškosios studentijos pasitarimas Madride

Madrido pasitarimo dalyviai

2015 Balandžio mėn. 12 d.

Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) Europos regiono vienijamų akademinio jaunimo organizacijų darbuotojų bei savanorių pasitarimas šiemet vasario 18-22 d. surengtas Ispanijos sostinėje Madride. LELB Jaunimo centro padaliniui – Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugijai šįkart atstovavusi Jurgita Koženiauskaitė buvo ne vien šio pasitarimo dalyvė, bet ir tarptautinės jo organizatorių komandos narė.

Dvidešimt trys jauni krikščioniškų organizacijų lyderiai iš visos Europos vasario 18-22 dienomis susirinko Madride, Ispanijoje, kasmetiniame WSCF Europos regiono atstovų susitikime. Šis renginys buvo skirtas organizacinių gebėjimų stiprinimui ir naujų pažinčių bei kontaktų užmezgimui su kitomis krikščioniškomis Europos jaunimo organizacijomis. Taip pat buvo sukurta neformali aplinka dalyviams mokytis ir dalytis patirtimi, idėjomis ir kitais ištekliais. Dar įvyko susitikimas su katalikiško jaunimo grupe „Milicia de Santa María“, kuriai vadovauja Javier Segura. Ši ispanų grupė ateityje labai noriai prisijungtų prie kitų WSCF Europos regiono organizuojamų renginių.

Pats WSCF Europos regiono pasitarimas truko tris dienas. Jos buvo suskirstytos temomis: pirma diena skirta tarpusavyje pasidalyti informacija apie Federacijos vienijamų studentiškų organizacijų (angl. SCM – Student Christian Movement) veiklą. Antrą dieną susitikimo dalyviai mokėsi kurti duomenų bazes ir jomis naudotis, siekiant pagerinti savo organizacijos narių tarpusavio komunikaciją. Trečią dieną išsamiai pristatyta artėjanti WSCF Generalinė asamblėja, kuri vasario 27 – kovo 5 d. vyko Bogotoje, Kolumbijoje. Visą Madrido susitikimą nuo pradžios iki galo suorganizavo puiki komanda: naujoji WSCF Europos regiono sekretorė Natia Tsintsadze, regiono biuro Berlyne stažuotoja bei leidybos reikalų tvarkytoja Kathryn Cammish, WSCF Europos regiono komiteto pirmininkė Zuzana Babicova, regiono ryšių koordinatorė Maria Kožinova bei savanorė talkininkė Jurgita Koženiauskaitė.

Susitikimą pradėjo WSCF-E ryšių koordinatorė Maria Kožinova. Toliau vedėjo pareigas perėmė WSCF Europos regiono žurnalo „Mozaik“ redaktorius James Jackson, kuris vedė seminarą apie leidybą. Jis dalyviams parodė, koks yra „Mozaikos“ kūrimo procesas, kaip viskas vyksta nuo redaktoriaus kontaktavimo su potencialiais autoriais iki gražaus reprezentatyvaus žurnalo parengimo. Po to dalyviai įgijo praktinių žinių, kaip turi būti rašomas straipsnis, kokios yra pagrindinės dalys.

Pirmą dieną taip pat skirta laiko kiekvienos šalies atstovams pristatyti savo organizacijas. Pristatymai buvo labai neformalūs. Iš pradžių visi papasakojo apie svarbiausią savo organizacijų veiklą, o toliau viskas vyko tarsi mugė: prieini prie bet kurio ir klausinėji, kas tave domina.

Dieną baigė kultūrinė vakaronė, kuri buvo visiškai kitokia nei įprasta. Nebuvo šalių prisistatymų, kurie kartais užsitęsia ir pabosta. Tiesiog labai atvirai bendrauta, kalbėtasi įvairiomis temomis, ragauti skirtingų šalių patiekalai. Manau, tai dar labiau atskleidė visų susitikimo dalyvių atstovaujamas kultūras.

Kitą dieną nagrinėta komunikacija ir duomenų valdymas. Seminarą apie komunikaciją per socialines medijas vedė Ellis Tsang iš Didžiosios Britanijos. Savo studentiškoje organizacijoje Ellis yra atsakingas už fondų paiešką. Jis pasiūlė puikių idėjų, kaip pagerinti komunikacines žinutes tinklalapiuose, kaip panaudoti visų populiariausių socialinių medijų pranašumus, siekiant atkreipti į savo organizaciją kuo daugiau dėmesio ir taip pritraukti naujų narių. Dar jis kalbėjo apie tai, kaip pasidaryti komunikacijų planą, pasitelkiant svarbias kalendorines datas. Tai buvo tikrai naudinga daugumai dalyvių. Praktinis seminaras apie duomenų valdymą, kurį vedė Miroslav Šindarov iš Bulgarijos, buvo labai išsamus. Pirmoje dalyje buvo pristatytos visos duomenų bazės, kuriomis patogiausia rinkti ir kaupti visą organizacijos valdymui naudingą informaciją. Antroje dalyje vyko duomenų bazių kūrimo dirbtuvės, dalyviai turėjo sukurti savo duomenų bazės prototipą. Reikėjo apgalvoti, kokia informacija bus skelbiama, kurią programą parankiau naudoti, kaip suformuoti duomenų bazės modelį. Visi gavo naujų idėjų savųjų organizacijų komunikacijai tobulinti.

Paskutinė pasitarimo diena buvo skirta susipažinti su kitą savaitę vyksiančia WSCF Generaline asamblėja, kuri šįkart surengta Kolumbijos sostinėje Bogotoje. Generalinė asamblėja – tai aukščiausias WSCF valdymo organas, joje susirenka visų Federacijos vienijamų organizacijų delegatai. Šis didžiulis suvažiavimas paprastai rengiamas kas ketverius metus. Artėjančios asamblėjos aptarimas buvo ypač svarbus tiems Madrido susitikimo dalyviams, kurie ruošėsi į ją vykti. Aptarimas buvo labai intensyvus: daug diskusijų, skirtingų nuomonių, siūlymų, sprendimų, naujų idėjų.

Šių metų Europos regiono atstovų susitikimas Madride, pasak Marijos, jo dalyvių buvo labai lauktas ir pavyko puikiai. Vertinimai tik patys geriausi.

Jurgita Koženiauskaitė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.3