Jaunimo veikla

Liepą vėl kvies BIEN festivalis

2014 Kovo mėn. 26 d.

Š. m. vasario 7-9 d. Hamburge surengtas Baltijos regiono krikščioniškąjį jaunimą telkiančio Baltijos tarpkultūrininio ekumeninio tinklo (BIEN, smulkiau žiūr. www.bienweb.org ) pasitarimas. LELB Jaunimo centrui atstovavo Vaiva Bartauskė.

Vasario 7-9 d. dalyvavau Baltijos šalių tinklo BIEN (Baltic Intercultural and Ecumenical Network) pasitarime – vasaros festivalio aptarime ir tolesnės veiklos planavime, – kuris vyko Hamburge. Susitikime dalyvavo Vokietijos, Rusijos (Sankt Peterburgo ir Kaliningrado srities), Estijos, Lenkijos, Lietuvos atstovai. Mano kelionė buvo ilga ir kupina nuotykių. Tačiau nei vėlavimas į skrydį, nei stiprūs šiaurės Vokietijos vėjai nenuslopino ryžto susitikti su nuostabiais BIEN žmonėmis. Atvykau tiesiai į Wilhelmsburgo ev. liuteronų bažnyčios jaunimo pamaldas. Po jų aš ir kiti dalyviai įsikūrėme jaukiuose parapijos namuose, kuriuose ir vyko mūsų trumpas, tačiau darbingas pasitarimas.

Sekmadienį po pamaldų su kunigu Franku Engelbrechtu nuvykome į Hamburgo centrą, aplankėme Šv. Katerinos ev. liuteronų bažnyčią, kuri 2007-ųjų vasarą buvo priglaudusi BIEN festivalį. Papietavę jaukiame italų restoranėlyje, pasitarimą baigėme.

Susitikime ne tik maloniai praleidome laiką, tačiau aptarėme ir pernykštį festivalį Lenkijoje, sudarėme būsimojo festivalio planą, išrinkome temą. Idėjų temai netrūko, po ilgų svarstymų daugumos dalyvių nuomone pasirinkome „I give you my wor(l)d“ (liet. „Duodu tau savo žodį (pasaulį)“. Tema pabrėžia atsidavimą žmogui, tikėjimui, Dievui. Per bendravimą su kitais, per maldą atiduodame savo pasaulio dalį kitiems, taip praturtindami savąjį.

Šiais metais BIEN festivalis vyks netoli Hamburgo esančiame Koppelsbergo miestelyje. Liepos 21-25 dienomis laukiama apie šimto skirtingoms bažnyčioms priklausančių dalyvių (18-27 m.) iš visų Baltijos jūrą supančių valstybių. Festivalio metu bus galima dalyvauti įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse, taip pat numatomi socialiniai vizitai, per kuriuos bus galima sužinoti, kaip Vokietijoje sprendžiamos socialines problemos. Taip pat laukia diskusijos, ekskursijos, bendravimas, susikaupimas maldoje. Visus, norinčius švęsti tikėjime, kviečiu registruotis el. paštu vaiva.bartauske@gmail.com

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr.1-2