Jaunimo veikla

Mano laikas, Dieve, Tavo rankoj

2013 Rugpjūčio mėn. 27 d.

„Mano laikas, Dieve, Tavo rankoj,“ – šiuo stovyklos šūkiu rugpjūčio 1 d. Žeimelyje prasidėjo pirmoji istorinė-archeologinė jaunimo stovykla. Į šį šiaurės Lietuvos kampelį iš įvairių liuteronų parapijų susirinkęs jaunimas buvo apgyvendintas Žeimelio vidurinėje mokykloje. Ketvirtadienio popietę stovyklos atidarymo pamaldas Žeimelio ev. liuteronų bažnyčioje laikė vysk. Mindaugas Sabutis, parapijos kunigas Juozas Mišeikis ir diak. Karolis Skausmenis. Po sočios vakarienės stovyklautojai susipažino žaisdami įvairius žaidimus, kuriems vadovavo Rūta Šulskienė ir K. Skausmenis, stovyklos programą pristatė archeologas Tomas Pavilanskas-Kalvanas.

Stovyklos pagrindinis tikslas – supažindinti jaunimą su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios istorija XVI-XX a., būtent Žeimelyje 1540 m. buvo pastatyta pirmoji ev. liuteronų bažnyčia dabartinėje Lietuvos teritorijoje.

Penktadienį po ryto maldos su stovyklautojais susitiko kultūros istorikė, profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Ingė Lukšaitė. Ji papasakojo apie XVI a. Lietuvos Reformacijos ir ev. liuteronų bažnyčios istoriją, apžvelgė to laikmečio Žeimelio bendruomenę.

Po paskaitos jaunimas aplankė Žeimelio kraštotyros muziejų. „Žiemgalos“ muziejaus direktorius Pranas Razgus aprodė eksponatus ir išsamiai apie juos papasakojo. Pasivaikščioję po Žeimelį ir papietavę, stovyklos dalyviai klausėsi kun. Arvydo Malinausko mokymo, paremto M. Liuterio ir K. Donelaičio mintimis ir teologija. Nepatingėjusieji galėjo pasimokyti rašyti gotišku šriftu. Šrifto meno mokė R. Šulskienė ir Rūta Ničajienė.

Visa diena iki vėlaus vakaro buvo turininga ir gausi paskaitų, mokymų ir prisiminimų. Vysk. M. Sabutis pasakojo apie bendruomenės gyvenimą XX a. pradžioje ir sovietmečiu, priminė kunigo senjoro Eriko Leijerio gyvenimo istoriją. Taip pat visos stovyklos metu gyvais prisiminimais dalijosi gamtos mokslų daktarė Lilija Laima Lazauskienė (gim. Ūkiniekaitė), iš Žeimelio kilusi Vilniaus ev. liuteronų parapijos narė.

Ramų penktadienio vakarą, slūgstant dienos kaitrai, į bažnyčią kvietė gitaros garsai: stovyklautojams koncertavo jaunieji gitaristai Jonas Kublickas ir Andrius Masilionis. „Occo Duo“ pasivadinęs duetas, pristatė naują programą „Confero de Musica“. Duetas klausytojus nustebino netikėtu flamenko gitaros ir barokinės liutnios skambesiu. Savita baroko interpretacija flamenko ritmu pakvietė pasiklausyti „nešlifuotojo deimanto“ epochos kūrėjų Luigi Boccherini, Gasparo Sanzo, Francesco Corbettos opusų.

„Čia nėra natų nei preciziškai užrašytų kūrinių,” – pasakojo Sevilijos flamenko meno akademijoje mokęsis A. Masilionis. Pasak jo, nors pastaruoju metu flamenko žanras vis labiau veržiasi į akademinį pasaulį, flamenko gitara nėra akademinis dalykas. „Kūrybinės improvizacijos ir asmeninės laisvės išraiška,” – taip flamenko muziką apibūdino A. Masilionis.

Zalcburgo „Mozarteum” universiteto studento J. Kublicko dėmesio centre – renesanso instrumentų karaliene tituluojama liutnia. „Liutnia yra subtilumo, trapumo bei unikalaus skambesio etalonas,” – apie šį populiarų renesanso ir baroko instrumentą pasakojo J. Kublickas. Anot atlikėjo, barokinė muzika yra artima džiazui dėl interpretacinių atlikėjo galimybių ir variacijų. „Tiek flamenko, tiek baroko muzikos prigimtis yra improvizacinė, leidžianti atskleisti atlikėjo skonį bei meistriškumo lygį,“ – tikino J. Kublickas.

Šeštadienį stovyklautojų laukė gausios praktinės užduotys. Po T. Pavilansko-Kalvano paskaitos – įvado į bažnyčios archeologiją – jaunimas turėjo pagal dėliones Žeimelio miestelyje surasti svarbius paminklosauginius architektūrinius statinius ir juos nufotografuoti. Sėkmingai atlikus šią užduotį, laukė kita – išmatuoti perkasą, o rastus archeologinius radinius nupiešti. Užduotį vykdant, talkino dailininkė R. Ničajienė.

Taip pat mokymą pravedė kun. J. Mišeikis ir su stovyklautojais bei parapijos nariais aplankė Žeimelio kapines, kuriose kitą dieną turėjo vykti tradicinė kapinių šventę, į kurią gausiai susirenka po Lietuvą ir Latviją pasklidę žeimeliečiai. Šeštadienio vakarą stovyklautojai romantiškai baigė malda ir giesme prie laužo.

Sekmadienį stovykla baigėsi pamaldomis ir ekskursija į Pakruojo dvarą.

Ši rugpjūčio 1 – 4 dienomis LELB Jaunimo centro organizuota švietėjiška archeologinė-istorinė-religinė stovykla Žeimelyje vyko pirmą kartą. Tikimės, kad gautas žinias kitais metais galėsime panaudoti praktiškai – vykdydami Žeimelio bažnyčios archeologinius kasinėjimus ir tyrimą, vadovaujant archeologams.

LELB Jaunimo centro vardu labai ačiū visiems, talkinusiems organizuojant šią stovyklą.

Rūta Šulskienė,

LELB Jaunimo centro valdybos pirmininkė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr.7-8