Jaunimo veikla

Misija – Karklė

2015 Rugsėjo mėn. 25 d.

„Mes jau nebegalime būti maži vaikai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius. Ne! Elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meile visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, – Kristuje“ (Ef 4,14-16).

Liepos 24-26 dienomis LELB Jaunimo centras liuteronišką jaunimą kvietė į Karklę. Ne į Karklės festivalį, o į trijų dienų krikščionišką stovyklą „Misija Karklė 2015“ prie jūros. Stovyklautojų laukė įvairūs išbandymai, naujos pažintys nuostabiame gamtos kampelyje.

Stovykla prasidėjo atidarymo pamaldomis palapinėje prie Karklės informacinio centro, kurias vedė kun. Mindaugas Žilinskis. Vėliau laukė stovyklautojų susipažinimo žaidimai. Po vakarienės aplankė grupė jaunimo iš Detmoldo, Vokietijos (ši jaunimo grupė kartu su Biržų jaunimo centru vykdė bendrą projektą – tvarkė Kretingos žydų kapines). Stovyklautojus ir svečius smagiai linksmino muzikos grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ iš Vilniaus. Be svečių iš Detmoldo sulaukėme dar vienos stovyklautojų grupės iš Vokietijos – iš Stralsundo miesto šv. Marijos parapijos. Juos į Lietuvą atlydėjo kun. Kristof Lehnart ir jo žmona tikybos mokytoja Andrea Lehnart. Jaunimas puikiai susidraugavo ir aktyviai įsiliejo į stovyklos programą.

Stovyklos metu jaunimas turėjo puikią galimybę sužinoti Klaipėdos krašto pietizmo istoriją, kurią įdomiai pasakojo kun. Remigijus Šemeklis. Vysk. Mindaugas Sabutis vedė paskaitą atsakomybės tema. Archeologas, Karklės parapijietis Arvydas Urbis supažindino jaunimą su Karklės regioninio parko ypatumais ir pateikė užduotis orientaciniam žygiui. Kaitinant saulutei, žygis baigtas pietumis antrojo pasaulinio karo bunkerio griuvėsiuose.

Stovyklos programa pratęsta ant jūros kranto, norėjusieji aktyvesnės veiklos galėjo pasipraktikuoti valdyti kaitą. Kintiškis Bronius Kaknevičius supažindino su kaitavimo pradmenimis. Kiti galėjo būgnų dundesiu pasigalynėti su jūros bangų ošimu. Groti mušamaisiais instrumentais mokė mokytojas Večeslavas Krasnopiorovas.

Šeštadienio pavakarę jaunimas ruošėsi „Karklės bažnyčios“ statybai. Darniai su užsidegimu padedami Rūtos Ničajienės kūrėme bažnyčios vitražus, altorių, sakyklą.

Stovyklos pabaigą vainikavo senosios Karklės bažnyčios vietoje švenčiamos pamaldos. Jos vyko naujai atkurtoje „bažnyčioje“ ne iš akmenų ar plytų, o iš degančių viltimi tikinčiųjų širdžių ir meninės instaliacijos. Pamaldas vedė vysk. M. Sabutis kartu su kun. M. Žilinskiu ir svečiu iš Vokietijos kun. K. Lehnartu.

Dvasiškai pakylėti po pietų sekmadienį skirstėmės į namus. Tai buvo pirmoji Karklės stovykla istorinėje Karklės bažnytėlės vietoje. Jau atrodė, kad niekada šioje vietoje neskambės Evangelijos žodžiai, bažnyčia buvo sovietų sunaikinta, nušluota nuo žemės paviršiaus, dauguma parapijiečių pasitraukę į Vakarų Europą. Tačiau ką Dievas sukūrė ir palaimino, jokia diktatūra nepajėgi sunaikinti.

Džiaugiamės, kad galėjome susiburti keletui nuostabių dienų Karklėje. LELB Jaunimo centro vardu nuoširdžiai ačiū visiems padėjusiems, kad ši stovykla įvyktų, o ypač dėkui Karklės regioninio parko direktoriui Dariui Niciui už visokeriopą pagalbą organizuojant šią stovyklą.

 

Rūta Šulskienė

Nuotraukos Martos Karaliutės

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.9

Daugiau nuotraukų rasite čia