Jaunimo veikla

Nauja pradžia – Europos ekumeninės jaunimo tarybos 39-oji generalinė asamblėja Brno

2013 Gruodžio mėn. 01 d.

Šių metų spalio 14-20 dienomis vaizdingame Čekijos Brno mieste vyko Europos Ekumeninės Jaunimo Tarybos (EYCE) generalinė asamblėja. EYCE, jaunus krikščionis jungiantis tinklas, įkurtas 1968 metais, dabar vienija nares-organizacijas iš 26 Europos valstybių. Vienas iš pamatinių šio tinklo tikslų yra skatinti ir siekti krikščionių vienybės, ieškoti ne skiriančių, bet jungiančių taškų, kad, nepaisant konfesinių skirtumų, jauni tikintys žmonės galėtų dirbti kartu.

Šiame kelyje yra daug kliūčių, kurias tenka įveikti, pavyzdžiui, ksenofobija, socialinė atskirtis, prozelitizmas. Tačiau EYCE „tiki“ kad būtent darbas kartu, susitikimas akis į akį su kitomis konfesijomis (taip pat religijomis) ir kultūromis yra trumpiausias kelias į abipusį supratimą. Turint tai omenyje, ši organizacija siekia sukurti sąlygas, kad šie susitikimai įvyktų, – konferencijų, seminarų ir panašių renginių pavidalu. O pastarieji apima išties platų temų spektrą: tai ir socialinis bei ekonominis teisingumas, ir tarpreliginis dialogas, ekumenizmas, žmonių teisės, ekologija, kova su smurtu, ŽIV/AIDS, susitaikymas ir konfliktų valdymas. Ne paslaptis, kad šios temos yra aktualios ir skirtinguose lygmenyse gvildenamos daugelyje šalių. Todėl labai džiugu, kad mes, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centras, jau porą metų esame visateisiai šios organizacijos nariai ir galime prisidėti prie prasmingos EYCE veiklos ir, žinoma, kartu patys plėsti savo suvokimo bei pažinimo ribas.

Į šių metų Generalinę asamblėją, paprastai vykstančią kas dvejus metus, susirinko daugiau nei 20 jaunų žmonių – atstovų ir svečių iš įvairių Europos valstybių. LELB Jaunimo centrui atstovavo Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos narės Aušrinė Daukšaitė ir Agnė Gabrėnienė. Drauge pasidžiaugėme organizacijos laimėjimais, aptarėme esamas problemas ir galimus jų sprendimo būdus, pasidalijome įspūdžiais apie besibaigiančią, trejus metus trukusią, ekologinio teisingumo skatinimo kampaniją ir susidomėję išklausėme būsimos kampanijos skurdo tema, skambiai pavadintos „sutraukyk grandines“ („break the chains“), pristatymą.

Savaitę trukusio renginio programa buvo tikrai intensyvi, bet įdomi. Nuolatinį darbą finansų, programų, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis, Europos jaunimo politikos, vidaus darbo kokybės ir ryšių gerinimo, bei kandidatų į vykdomąjį komitetą – ExCo – iškėlimo darbo grupėse keitė neformalus bendravimas prie pusryčių, pietų ar vakarienės stalo ir ilgais vakarais, kartais, įsileidus į pagaulias diskusijas, užsitęsdavusias iki paryčių. Darbo grupės svarstė ir teikė siūlymus dėl pakeitimų ir naujų arba pakoreguotų programinių nuostatų. Jomis būsimus ketverius metus turės vadovautis naujai išrinkti vykdomojo komiteto (ExCo) nariai: Benjamin Mlýnek (Husitų bažnyčia, Čekija) – pirmininkas, Lisa Schneider (Jungtinė protestantų bažnyčia, Vokietija) – vicepirmininkė, Sini Tyvi (Ev. liuteronų bažnyčia, Suomija) – iždininkė, o taip pat Peter Demuth (Ev. liuteronų bažnyčia, Rumunija) bei Jakub Nieviadomski (Ev. reformatų bažnyčia, Lenkija).

Viena pagrindinių problemų, prie kurios nuolat buvo grįžtama, ir su kuria, matyt, susiduria dauguma krikščioniškų jaunimo organizacijų, tai jaunų žmonių pasyvumas, kuris greičiausiai susijęs su atsiradusiomis plačiomis galimybėmis daug ir pigiai keliauti, mokytis svečiose šalyse pagal įvairias programas, neįsitraukiant į papildomą laiko ir pastangų reikalaujančią veiklą.

Tačiau, kaip bebūtų, mes labai džiaugiamės, kad ši Generalinė asamblėja neliko be dalyvių iš Lietuvos, kad susipažinome su organizacijos veikla ir žmonėmis iš įvairių kultūrų bei konfesijų, su kuriais tikimės vėl susitikti bendram darbui būsimų renginių metu. Ir svarbiausia, kad dabar galime Jums apie tai papasakoti. Dar viena džiugi naujiena yra ta, kad EYCE „norėtų“ ateinančią, jubiliejinę Generalinę asamblėją surengti Lietuvoje. Ne vien dalyvavimas organizacijos veikloje, tačiau ir tokio lygio renginio organizavimas yra nemažas iššūkis. Taigi ar priimsime jį?

Agnė Gabrėnienė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr.10-11