Jaunimo veikla

Pasitarimas Kaune: BIEN tęsia veiklą!

BIEN susitikimo dalyviai Kaune

2015 Gruodžio mėn. 18 d.

Lapkričio 13 dieną į savaitgalio pasitarimą Kaune susirinko trijų Baltijos tarpkultūrinio ekumeninio tinklo (BIEN) vienijamų organizacijų atstovai iš Rusijos (Sankt Peterburgo), Vokietijos ir Lietuvos, kad aptartų BIEN ateitį ir artimiausius renginius.

Susitikimas prasidėjo malda Kauno šv. Gertrūdos R. katalikų bažnyčioje ir žvakių šventovėje uždegta žvake su šviesios BIEN ateities linkėjimu. Susitikimo dienotvarkėje buvo iškelti penki pagrindiniai uždaviniai:

 

  • Aptarti dabartinę BIEN padėtį.
  • Stengtis išgryninti BIEN sąvoką, viziją, misiją ir tikslus.
  • Suplanuoti artimiausius BIEN renginius (planavimo žiemos susitikimą ir vasaros festivalį).
  • Įgyvendinti Facebook „BIEN shares“ idėją.
  • Suburti naują BIEN tinklapio administravimo komandą.

 

Šie uždaviniai buvo aptarti ir įgyvendinti. Sukurtas interaktyvus dokumentas, kuris persiųstas BIEN šalių kontaktiniams asmenims, kad visi galėtų prisidėti savo pastabomis ar patikslinimais bei papildyti pasiūlymais, nes BIEN pasižymi didžiuliu bendruomeniškumo jausmu.

Suplanuoti šie artimiausi renginiai:

 

  • Gruodžio 10 d. BIEN kontaktinių asmenų skype konferencija, siekiant sužinoti naujienas iš Sankt Peterburgo atstovo Vlado – ar Sankt Peterburgo liuteronai galės organizuoti 2016 m. BIEN festivalį, kokia būtų jo tiksli data.
  • 2016 m. vasario 12-14 d. planavimo susitikimas Švedijoje Växjö mieste.
  • Vasarą (rugpjūčio 1-5 d.?) BIEN festivalis Sankt Peterburge?
  • Rudenį festivalio įvertinimo susitikimas Lenkijoje?

 

Taigi BIEN vėl įkvėpė naujų idėjų ir ateities planų. Laukiame tęsinio!

 

Ieva Turlaitė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.12