Jaunimo veikla

Stovyklautojams nuobodžiauti neteko

Į konfirmacijos šventę rinkosi ne tik liuteronai,

bet ir žeimeliečiai katalikai

2014 Rugpjūčio mėn. 20 d.

Stovykla prasidėjo Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Į atidarymo pamaldas atvyko vyskupas Mindaugas Sabutis, vėliau dalyvavęs ir vakaro maldoje prie laužo.

Užimtumas – visą dieną

Perkusiniais instrumentais groti mokė Kretingos meno mokyklos mokytojas Viačiaslavas Krasnopiorovas.

Antroji stovyklos diena buvo skirta K. Donelaičiui. Apie jo gyvenimą ir kūrybą paskaitą skaitė Šilutės liuteronų parapijos kunigas, istorikas Remigijus Šemeklis.

Keistuolių teatro aktorius Justas Tertelis supažindino su teatru, mokė vaidybinio meno. Jaunuoliai, suskirstyti grupėmis, interpretavo ir vaidino K. Donelaičio poemą „Metai“.

Trečią dieną man, kaip šio krašto atstovei, teko pristatyti didingą Žiemgalos krašto asmenybę G. F. Stenderį.

Muziejaus „Žiemgala“ vadovas Pranas Razgus išsamiai papasakojo Žeimelio istoriją, supažindino su muziejuje saugomais eksponatais, parengtomis parodomis. Aplankėme liuteronų kapines ir koplyčią.

Etnologė Auksė Noreikaitė vedė latvių kalbos pamokėlę su praktinėmis užduotimis, kurią visi baigėme malda „Mūsu Tēvs“ ("Tėve mūsų").

Latvijos paribio miesteliuose gyvenantys liuteronai – latviai. Stovyklautojai buvo atvykę iš Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Vilniaus, Šakių, Panevėžio ir kitų rajonų. Todėl didžioji dalis jų buvo liuteronai lietuviai. Jaunuoliams ir stovyklos vadovams latvių kalba mažai pažįstama, tačiau surado daug panašių žodžių, kuriuos visai neblogai sekėsi perskaityti ir suprasti.

Labai įdomi ir naudinga buvo Vilniaus dizaino kolegijos Taikomosios fotografijos katedros vedėjos dėstytojos Aurelijos Maknytės paskaita. Išklausę fotografavimo meno paslapčių, stovyklautojai su fotoaparatais pasklido po Žeimelio gatves. Užfiksuoti vaizdai nustebino dėstytoją, todėl buvo nutarta surengti nuotraukų parodą Žeimelyje, o vėliau ir kituose Lietuvos kampeliuose.

Nors stovyklautojams diena prasidėdavo ir baigdavosi maldomis, tačiau netrūko ir pramogų, buvo sužaistos dvejos krepšinio varžybos su žeimeliečiais.

Vakarais skambėjo gitarų akordai, dainos, buvo surengti susipažinimo ir atsisveikinimo vakarai prie laužo.

Stovyklautojams vadovavo ir jais rūpinosi kunigas Juozas Mišeikis, Kretingos meno mokyklos mokytoja Rūta Šulskienė, Klaipėdos universiteto dėstytoja Marta Karaliutė. Su stovyklautojais kartu meldėsi Tauragės rajono Batakių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Karolis Skausmenis, filmavimą ir laisvalaikį organizavo prodiuseris Tomas Pavilanskas-Kalvanas, talkino menininkė iš Vilniaus Rūta Ničajienė.

Ieškota liuteroniškų pėdsakų

Stovyklos metu buvo organizuotos išvykos į Pakruojo ir Dovydiškio dvarus.

Pakruojo dvare pirmiausia ieškojome liuteroniškų pėdsakų. Kunigas Juozas nuvedė prie buvusios bažnyčios. Jis papasakojo, kad ją pastatė baronas fon Ropas ir skyrė dvare gyvenantiems bei dirbantiems liuteronams. Šiandien bažnytėlė apleista, jai labai reikalingas remontas. Prie bažnytėlės giedojome giesmę, prisiminėme Žeimelio parapijos kunigą Eriką Leijerį, kuris iki savo tremties čia atvykdavo laikyti pamaldų.

Pabuvojome dvaro rūmuose, pasigrožėjome įspūdingais statiniais, arkiniu tiltu, nuo alinančios kaitros atsigavome po didžiuliais parko medžiais.

Užsukome į liuteronams priklausiusį Dovydiškio dvarą. Deja, jis privatizuotas ir patekti negalėjome. Giesme pagerbėme koplyčią, saugančią liuteronišką mūsų krašto paveldą.

Konfirmuoti ir žeimeliečiai

Į konfirmacijos iškilmes rinkosi ne tik liuteronai ir jaunuolių artimieji. Gėlių puokštėmis nešini jų pasveikinti atėjo draugai, kaimynai, Žeimelio katalikų bendruomenės nariai.

 

Gimnazistė Agnė Bulytė šią dieną prisimins ilgai. Mat stovykloje sutikti draugai ne tik kartu linksmai leido laiką, bet ir dalyvavo jos bei trijų žeimeliečių – Olivijos Usonytės, Mindaugo Usonio ir Klaudijaus Litvinsko – konfirmacijos šventėje.

Stovykla dovanojo žinių ir draugų

Stovyklauti su evangelikų liuteronų jaunimu buvo pakviesti ir jaunieji kraštotyrininkai. Dalyvauti panoro penki. Ištvermingiausi buvo Justas Kazakevičius ir Marius Žilgužis: vaikinai nuo pat pirmų akimirkų aktyviai įsijungė į stovyklos gyvenimą, dalyvavo visuose užsiėmimuose, varžybose, talkino vadovams.

Pasibaigus stovyklai jaunuoliai džiaugėsi susiradę naujų draugų, pažinę evangelikų liuteronų tikėjimą, išklausę daug įdomių paskaitų.

Samanta Sidaugaitė ir Odeta Užkuraitytė stovykloje išbuvo ne visą laiką, bet ir jos išsinešė gerus įspūdžius. Žeimeliečiams patiko visi užsiėmimai, giesmės pritariant gitaroms, draugiški ir šilti santykiai su kunigais Juozu ir Karoliu, kuriuos stovyklautojai vadino vardais.

Planuose – susibūrimas ir kitais metais

Stovyklautojai išsiskirstė, tačiau pradėti darbai dar nesibaigė. Iš nufilmuotų stovyklos akimirkų ir Žeimelio liuteronų parapijos istorijos bus kuriamas filmas, ruošiama nuotraukų paroda.

Mūsų moksleiviai parengs kraštotyrinį darbą, pasidalins stovyklos įspūdžiais su draugais.

Vyskupo M. Sabučio, kunigo J. Mišeikio ir stovyklos vadovų planuose jau sklando mintys apie kitų metų susibūrimą Žeimelyje. Mat mūsų mažame miestelyje buvo pastatyta pirmoji ir seniausia ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje evangelikų liuteronų bažnyčia, kur gyveno ir kunigavo G. F. Stenderis, E. Leijeris.

Tikimės, kad kitais metais prisijungs jaunimas iš Latvijos, ir Žeimelis pamažu taps Lietuvos ir Latvijos evangelikų liuteronų jaunimo susibūrimų centru.

 

Regina NOREIKIENĖ

"Krašto žinios"