Jaunimo veikla

Tarptautinių jaunimo organizacijų bendradarbiavimas

2012 Rugpjūčio mėn. 25 d.

Europos jaunimo centre, esančiame Budapešte (Vengrija), liepos 25-28 dienomis surengtas bendras Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) ir Pasaulio studentų krikščionių federacijos Europos regiono (WSCF-E) pasitarimas, kuriame aptarta lapkričio 11-18 d. Budapešte vyksianti šių dviejų jaunimo organizacijų bendra konferencija tema „Lytis. Peržiūrėta?!“ (Gender. Revised?!).

Pasitarime dalyvavo šeši atstovai iš penkių valstybių: Adriana Florea (Rumunija, EYCE), Armine Babajanyan (Armėnija, WSCF-E), Zara Lavchyan (Armėnija, Europos taryba – Council of Europe), Tom Henderson (Jungtinė Karalystė, WSCF-E), Kenneth Quek (Suomija, EYCE) ir Karolis Skausmenis (Lietuva, EYCE). Pasitarimo pradžioje surengtas prisistatymas, pasidalyta lūkesčiais ir mintimis, ko tikimės iš šio pasitarimo, kokie lūkesčiai, kokios baimės kamuoja atvykus, kokias žinias ir patirtį vertėtų perteikti, kad šis pasitarimas ir artėjanti konferencija būtų sėkmingi. Dvi pasitarimo dienas diskutavome artėjančios konferencijos tema, analizavome konferencijos tikslus, uždavinius, planavome ir suskirstėme konferencijos dienotvarkę, rengėme kvietimus pranešėjams bei būsimiems konferencijos dalyviams, analizavome metodus, kaip bus dirbama visos konferencijos metu bei kuris žmogus už kokią veiklą bus atsakingas. Po intensyvaus dviejų dienų pasitarimo bei darbų pasiskirstymo, kelios valandos vakare buvo skirtos senamiesčiui apžiūrėti. Po tris valandas trukusio pasivaikščiojimo dar truputį pabendrauta, o jau po to kiekvienas komandos narys ėjo ruoštis kelionei namo. Šis pasitarimas ir artėjanti konferencija itin naudingi ir vertingi kiekvienam tarptautinio planavimo komiteto nariui, nes tai ir jau turimų žinių bei patirties pritaikymas, ir galimybė įgyti naujų. Ir ne vien europiniu mastu, bet ir kiekvieno dalyvio kasdieniniame darbe ir gyvenime.

Diak. Karolis Skausmenis

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr.7-8