Jaunimo veikla

„Tegul viskas tarnauja ugdymui“ (1 Kor 14,26)

2015 Biželio mėn. 29 d.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centras šių metų veiklą pradėjo jaunimo pamaldomis Tauragės parapijoje vasario 28 d. Šaltą vasario šeštadienį susirinkę į Tauragės Martyno Mažvydo bažnyčią iš įvairių Lietuvos parapijų, šlovinome Viešpatį giesmėmis ir maldomis, klausėmės kun. Mindaugo Dikšaičio pamokslo. Po pamaldų Tauragės parapijos jaunimo namuose džiugiai bendravome prie arbatos ir aptarėme Jaunimo centro planus ir būsimus renginius.

Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija kovo 15 d. kvietė vietinį bei iš kitų parapijų atvykusį jaunimą aktyviai dalyvauti sekmadienio pamaldų liturgijoje Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje, o po jų visi buvo kviečiami į susitikimą parapijos salėje. Čia apžvelgti svarbiausi tarptautiniai ir vietiniai pastaruoju metu vykę jaunimo renginiai, aptarta artimiausia veikla. Išsamią prezentaciją apie prieš savaitę Kolumbijoje pasibaigusią Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) Generalinę asamblėją parengė draugijos delegatė Lina Leonavičiūtė. Susitikimo pabaigoje surengta pernai LELB JC stovykloje Žeimelyje susukto filmuko peržiūra. Apie susitikimą išsamiau paskaityti galėjote ankstesniame „Lietuvos evangelikų kelio“ numeryje (žiūr.: Kęstutis Pulokas. Jaunimo sekmadienis Vilniuje// LEK, 2015 Nr.3, p.13).

Balandžio 24-26 d. rinktasi į jaunimo seminarą Karklės informaciniame centre. Šis seminaras – tai pasirengimas jaunimo vasaros stovyklai. Daug įdomių žinių apie Karklės regioninį parką seminare pateikė archeologas Arvydas Urbis bei Informacinio centro direktorius Darius Nicius. Tomas Pavilanskas-Kalvanas ir Rūta Šulskienė dalyviams skyrė praktinių užduočių, kaip organizuoti stovyklą, kaip surasti tinkamiausią aplinką stovyklos būreliams ir kt. Kun. Mindaugas Žilinskis papasakojo, kokia Karklės parapija buvo iki karo, ir supažindino su dabartine atsikuriančios parapijos būkle.

Gegužės pradžioje jaunimas vėl susirinko Vilniaus parapijoje į seminarą „Aš – gerasis ganytojas“. Seminaro programa iš tiesų buvo labai turininga. Apsilankė tarptautinė Šiaurės Europos jaunimo grupė iš „Pasaulinės Biblijos skaitymo mokyklos“. Jaunimas dalijosi savo išgyvenimais ir patirtimi, kaip tapo krikščionimis. Po vakaro maldos vysk. Mindaugas Sabutis išsamiai papasakojo apie Vilniaus ev. liuteronų bažnyčią ir jos puošybos reikšmę. Dievo žodžio apmąstymu seminare dalijosi kun. Juozas Mišeikis. Paskutinę seminaro dieną dalyviai, lydimi Kęstučio Puloko, pasivaikščiojo po Vilniaus senamiestį, apžiūrėjo įvairias bažnyčias ir su liuteronų istorija susijusius objektus.

Jau ketvirti metai gegužės pabaigoje Jaunimo centras visų Lietuvos ev. liuteronų parapijų konfirmantus kviečia į parengiamąją stovyklą Tytuvėnuose (Kelmės r.). Šiemet – gegužės 22-24 d. Dvasiniu vadovu buvo vysk. Mindaugas Sabutis, jam uoliai talkino stovyklos programos autorius Tomas Pavilanskas-Kalvanas. Mokymus vedė kun. Juozas Mišeikis, kun. Karolis Skausmenis, praktiniais stovyklos reikalais rūpinosi Jaunimo centro valdybos pirmininkė Rūta Šulskienė, o jaunimo užimtumu – šaunios vadovės Sandra ir Kamilė. Kad stovykla vyktų kuo sklandžiau, talkino puikūs vadovai Marta, Evaldas, Augustinas, Eimantas. Labai džiugu, kad pirmosios konfirmantų stovyklos dalyviai Aistė, Viltė, Dovydas-Jonas, Evaldas, Vidas šiais metais jau buvo vadovų padėjėjai. Stovyklos pamaldoms vargonavo Žeimelio parapijos vargonininkė Agnė Bulytė. Konfirmantai pagilino savo žinias, kurias įgijo rengdamiesi konfirmacijai savo parapijose, susipažino vieni su kitais atlikdami įvairiausias užduotis. Ši stovykla – puiki galimybė susipažinti ir susidraugauti skirtingų parapijų jaunimui, pasijusti ne vienišam, atvykus iš mažos liuteroniškos parapijos. Jei tai Dievo valia, kitais metais jau švęsime pirmąjį 5-erių metų konfirmantų stovyklos jubiliejų.

O jau visai netrukus visos Lietuvos liuteroniškąjį jaunimą kvies vasaros stovykla: liepos 24-26 dienomis Karklėje (Klaipėdos r.) lauks „Misija Karklė 2015“ – tavo nuotykiai ir pažintys su draugais iš visos Lietuvos, žygiai, kaitavimas, muzika, malda ir svarbiausia – išbandymas ir misija. Ruošk puikią nuotaiką, palapinę, miegmaišį, patogius batus ir kviesk draugus!

Mielai kviečiame visus pasidalyti mintimis ir idėjomis, prisidėti patarnavimais ir darbais LELB Jaunimo centro veikloje. Kartu susitelkę darbuokimės Viešpaties vynuogyne.

Rūta Šulskienė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.6