Jaunimo veikla

Vaikų tarnautojų vadovų kursai Birštone

2012 Spalio mėn. 19 d.

Liepos 16 – rugpjūčio 24 d. Vaikų krikščioniško ugdymo draugija (VKUD) Birštone surengė vaikų tarnautojų vadovų kursus – pirmo semestro mokymus. Kursuose dalyvavo 18 studentų iš Baltijos valstybių: 7 iš Estijos, 4 iš Latvijos ir 7 iš Lietuvos. Dalyviai buvo iš ev. liuteronų, baptistų, metodistų, sekmininkų ir Išganymo Armijos bendruomenių. Kursai skirti apmokyti ir parengti vaikų tarnautojus veiksmingai perteikti Evangelijos žinią vaikams.

VKUD yra tarptautinė nedenominacinė organizacija, kurios tikslas – padėti vietinėms bažnyčioms ir krikščioniškoms organizacijoms ugdyti darbui su vaikais vadovus ir tarnautojus, kurie skelbtų Evangeliją vaikams ir gelbėtų jiems augti Dievo malonėje. Kursus vedė ne teoretikai, bet šios tarnystės darbuotojai iš įvairių šalių: Šveicarijos, Vokietijos, Anglijos, JAV, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Tarnystės patirtis perteikiama iš kartos į kartą nuo 1937 m., kai ši misionieriška draugija buvo įsteigta JAV. Šiandien jos padaliniai veikia daugiau nei 176 valstybėse.

Liepos 15 d. visi studentai atvyko į Birštoną, įsikūrė, o vakare susirinko drauge pasimelsti ir susipažinti. Kasdien vyko po šešias dviejų trijų dalykų paskaitas. Kas savaitę atvykdavo vis kiti virėjai iš įvairių Lietuvos parapijų bei Estijos, kad mus sočiai pamaitintų ir galėtume intensyviai mokytis. Po pietų galėdavome pailsėti ar pasportuoti, prieš vakarienę kiekvienos šalies dalyvių grupė rinkdavosi maldai: skaitydavom tai dienai skirtas eilutes iš laiško Filipiečiams, analizuodavom, susipažindavom su kitų dviejų valstybių poreikiais ir melsdavomės, kad jie būtų įgyvendinti. Po vakarienės dvi valandas savo kambaryje, gamtoje ar bibliotekoje asmeniškai studijuodavome, ką sužinojome paskaitose, atlikdavome namų darbus. Prieš miegą bendraudavome prie arbatos ar kavos puodelio ir sausainių, drauge giedojome ir tiesiog kalbėjomės.

Savaitgaliais turėdavome laisvalaikio, kurį kiekvienas galėjo praleisti kaip suplanavęs. Daugelis mūsų dalyvavome ekskursijoje į Birštoną, Grūto parką, Druskininkus, Trakus. Rugpjūčio 4-5 d. visiems buvo laisvas savaitgalis, galėjome parvažiuoti namo.

Šeštadienio vakaronėse kiekviena šalis prisistatė, buvo įvairių užduočių, kurios sujungė visus ir perteikė kiekvienos šalies vaizdą. Sekmadienių rytais studentai dalyvaudavo pamaldose įvairiose bažnyčiose, o į vakarines dėstytojų ir studentų organizuojamas pamaldas drauge susirinkdavome koplytėlėje, dalijomės liudijimais, giesmėmis, malda. Paskutinį kursų sekmadieno rytą studentai suorganizavo maldos kelionę gamtoje – poromis eidami į kiekvieną iš 10 stotelių, perskaitydavo šiai kelionei skirtus Biblijos žodžius, kad galėtų susikaupę juos apmąstyti ir pasimelsti. Maldos kelionė baigėsi koplytėlėje, kurioje visi susirinkę meldėmės ir šlovinome Dievą.

Šiuose kursuose mokėmės tokių dalykų: vaikų evangelizavimo biblinis pagrindas; Evangelijos skelbimas vaikams; kaip vesti vaikus prie Kristaus; kaip mokyti vaikus Biblijos doktrinų; skirtingų vaikų tarnysčių organizavimas: „Gerosios naujienos“ klubų, stovyklų, darbo gryname ore, atostogų Biblijos klubų; kaip vesti Biblijos pamoką; vaiko studijos; specialūs Romos katalikų vaikų poreikiai; pergalingas krikščionio gyvenimas; bendravimas su Dievu; tarpusavio santykiai; laiko planavimas; vizualinė komunikacija; ikimokyklinukas; problemos, su kuriomis vaikai susiduria šių dienų pasaulyje.

Per intensyvius šešių savaičių kursus tikrai daug išmokome. Dėstytojai ne tik skaitė mums paskaitas, bet konsultavo bei patarė, ir džiaugėsi tokiais stropiais studentais. Nuodugniau įsigilinti į išklausytas paskaitas padėjo praktika, kurią savo grupelėse ir egzaminuojančiam dėstytojui turėjome pristatyti; kiekvienas iš mūsų buvome ir vaikas, ir mokytojas. Turėjome galimybę išmokti ir pasidaryti vaizdines priemones savo pamokėlėms. Nes visa, ką išgirstame ir pamatome, įsimename ne taip gerai, jei to nedarome. Tik praktiškai darydami galime suprasti, ko ir kodėl esame mokomi.

Šią vasarą tokie kursai – pirmo semestro mokymai – vyko ir Šveicarijoje italų kalba. Dar vieni vaikų tarnautojų vadovų kursai šį rudenį Šveicarijoje rengiami anglų bei vokiečių kalbomis.

Kitais metais planuojami vaikų tarnautojų vadovų kursai – antro semestro mokymai – Lietuvoje (pagrindinė kalba – anglų) ir Šveicarijoje italų kalba bei pirmo semestro mokymai Šveicarijoje anglų, vokiečių bei jungtiniai ispanų ir portugalų kalbomis. Kursai taip pat vyks Rumunijoje ir Ukrainoje.

Marta Karaliutė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr.9