Jaunimo veikla

Vaikų tarnautojų vadovų kursai Birštone

2013 Lapkričio mėn. 26 d.

Liepos 13 – rugpjūčio 16 d. Vaikų krikščioniško ugdymo draugija (VKUD) Birštone surengė vaikų tarnautojų vadovų kursus – antro semestro mokymus. Kursuose dalyvavo 13 studentų iš Baltijos valstybių: 4 iš Estijos, 4 iš Latvijos ir 5 iš Lietuvos. Dalyviai buvo iš ev. liuteronų, baptistų, metodistų, sekmininkų ir Išganymo Armijos bendruomenių. Kursai skirti apmokyti ir parengti vaikų tarnautojus veiksmingai perteikti Evangelijos žinią vaikams bei paruošti šiuos tarnautojus ugdyti kitus mokytojus.

VKUD yra tarptautinė nedenominacinė organizacija, kurios tikslas – padėti vietinėms bažnyčioms ir krikščioniškoms organizacijoms ugdyti darbui su vaikais vadovus ir tarnautojus, kurie skelbtų Evangeliją vaikams ir gelbėtų jiems augti Dievo malonėje. Kursus vedė ne teoretikai, bet šios tarnystės darbuotojai iš įvairių šalių: Šveicarijos, Vokietijos, Anglijos, JAV, Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Tarnystės patirtis perteikiama iš kartos į kartą nuo 1937 m., kai ši misionieriška draugija buvo įsteigta JAV. Šiandien jos padaliniai veikia daugiau nei 183 valstybėse.

Liepos 13 d. visi kursų dalyviai atvyko į Birštoną. Tos pačios dienos vakare dalijomės per metus nuveikta veikla ir praktika, o kitą dieną prisiminėme pagrindinius dalykus, kurių prieš metus mokėmės 1-oje kursų dalyje. Kasdien vyko po šešias dviejų trijų dalykų paskaitas. Virėjai mus sočiai maitino, kad galėtume intensyviai mokytis. Po pietų galėdavome pailsėti ar pasportuoti, prieš vakarienę kiekvienos šalies dalyvių grupė rinkdavosi maldai: skaitydavom tai dienai skirtas eilutes iš 2 laiško Timotiejui, analizuodavom, susipažindavom su kitų dviejų valstybių poreikiais ir melsdavomės, kad jie būtų įgyvendinti. Po vakarienės dvi valandas savo kambaryje, gamtoje ar bibliotekoje asmeniškai nagrinėdavome, ką sužinojome paskaitose, atlikdavome namų darbus. Prieš miegą bendraudavome prie arbatos ar kavos puodelio ir sausainių, kalbėjomės.

Savaitgaliais turėdavome kiek laisvalaikio, kurį kiekvienas galėjo praleisti kaip suplanavęs. Daugelis mūsų dalyvavome ekskursijoje po Alytaus rajono, Nemuno regiono įžymias vietas. Rugpjūčio 2 – 3 d. visiems buvo laisvas savaitgalis, galėjome parvažiuoti namo.

Sekmadienių rytais studentai galėjo dalyvauti pamaldose įvairiose bažnyčiose, o į vakarines dėstytojų ir studentų organizuojamas pamaldas drauge susirinkdavome koplytėlėje, dalijomės liudijimais, giesmėmis, malda.

Šiuose kursuose mokėmės tokių dalykų: Vaikai iš kitų religinių tradicijų; Tarnystės, kaip pasiekti ir mokyti; Metodinė medžiaga; Tarnystė viešoje vietoje; Mokytojų mokymas; Tęstinis darbas; Kartu kuriam tarnystę; Laiško galatams nagrinėjimas; VED misionierius; Biuro veiklos organizavimas; Laiško efeziečiams nagrinėjimas; Darbas su paaugliais; Lyderystė; Maldos partneriai.

Per intensyvius penkių savaičių kursus tikrai daug išmokome. Dėstytojai ne tik skaitė mums paskaitas, bet konsultavo bei patarė, džiaugdamiesi tokiais stropiais studentais. Nuodugniau įsigilinti į išklausytas paskaitas padėjo praktika, kurią savo grupelėse ir egzaminuojančiam dėstytojui turėjome pristatyti. Nes visa, ką išgirstame ir pamatome, įsimename ne taip gerai, jei to neišbandome praktiškai. Tik tuomet galime suprasti, ko ir kodėl esame mokomi.

Rugpjūčio 16 d. 15 val. surengta kursų baigimo ceremonija, į kurią atvyko kursų dalyvių artimieji, bažnyčių atstovai. Joje dalyvavo ir Dievo Žodžiu dalijosi Vaikų Evangelizavimo Draugijos (CEF) Europos direktorius Gerd-Walter Buskies iš Vokietijos. Studentams įteikti kursų baigimo diplomai. Už visus dalyvius meldėsi VED Pabaltijo koordinatorė Ulle Kaarik ir VED Šiaurės Karolinos nacionalinis direktorius Wayne Rautio.
Nebuvo pamiršti ir mokytojai, kursų tarnautojai, padėjėjai, jiems studentai įteikė padėkos dovanėles. Po ceremonijos visi bendravo prie vaišių stalo. Galiausiai visi iškeliavo į savo miestus, kur jų laukė artimieji, bažnyčios nariai. Nors ir nesinorėjo skirtis, tačiau kiekvienas grįžome į tarnystę savo bažnyčioje – su naujomis žiniomis ir idėjomis, o kursų dalyvių bendravimas tęsis ir toliau. Jei tokia Dievo valia, susitiksime ir kartu kursime darbus Dievo šlovei.

Šią vasarą tokie kursai – antro semestro mokymai – vyko ir Šveicarijoje italų kalba. Taip pat vyko pirmo semestro mokymai Šveicarijoje anglų, vokiečių bei jungtiniai ispanų ir portugalų kalbomis, o rudenį analogiški kursai vyks Vokietijoje bei Ukrainoje. Kursai taip pat vyksta 12 savaičių Rumunijoje anglų ir kitų Vidurio Europos valstybių kalbomis.

Kitais metais vaikų tarnautojų vadovų kursai planuojami Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje.

Marta Karaliutė

"Lietuvos evangelikų kelias", 2013 Nr. 9