Jaunimo veikla

Žeimelyje jaunimas domėjosi istorija

SUSITIKIMAS: Iš Žeimelio kilusi dr. Lilija Laima Ūkiniekaitė Lazauskienė (kairėje)

su žeimeliete, religinės bendruomenės pirmininke Marta Usoniene kalbėjosi ir apie

parapijos tradicijų puoselėjimą. Algirdo Pilipausko nuotrauka.

2013 Rugpjūčio mėn. 20 d.

Praėjusį savaitgalį, rugpjūčio 1-4 d., Žeimelyje (Pakruojo r.) stovyklavo evangelikų liuteronų jaunimas iš visos Lietuvos. Miestelis pasienyje su Latvija stovyklai pasirinktas ne atsitiktinai – čia stovi pirmoji Lietuvoje liuteronų bažnyčia.

Stovyklą organizavo šiai Bažnyčiai priklausantis Jaunimo centras. Joje istorinių žinių apie liuteronų religijos atsiradimą Lietuvoje, Martyno Liuterio ir Kristijono Donelaičio teologiją bei archeologiją sėmėsi kelios dešimtys jaunuolių iš įvairių šalies vietovių.

 

„Pirmą kartą stovyklą mūsų jaunimui surengėme Šiaurės Lietuvoje. Žeimelis labai turtingas ir įdomus savo istorija. Čia pastatyta pirmoji Lietuvoje liuteronų evangelikų bažnyčia, čia gyveno ir kunigavo Gothardas Frydrichas Stenderis, pirmosios latvių gramatikos autorius. Jis latviams – kaip lietuviams jo bendraamžis Donelaitis“, – apie parapiją, kuri paliko neišdildomą pėdsaką latvių ir lietuvių kultūroje, sakė stovyklos organizatorė Jaunimo centro vadovė Rūta Šulskienė.

 

Jaunuoliai buvo sudominti ne tik miestelio mažos religinės bendruomenės veikla, bet ir išsaugotomis tradicijomis. Mat nuo seno išlikusi tradicija pirmąjį rugpjūčio savaitgalį Žeimelio evangelikų liuteronų kapinėse lankyti artimųjų kapus.

 

Praėjusį savaitgalį bažnyčioje ir kapinėse buvo gausu žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos.

 

Stovyklautojai mokėsi rašyti gotiško stiliaus rašmenimis. Stovyklos vadovės padedami ant bažnyčios sienos paliko plakatą su stovyklos pavadinimu „Mano laikas, Dieve, tavo rankose“, o archeologas Tomas Pavilauskas-Kalvanas supažindino kaip yra atliekami archeologiniai kasinėjimai.

 

Gamtos mokslų daktarė, buvusi žeimelietė Lilija Laima Ūkiniekaitė– Lazauskienė stovyklautojams savo vaikystės prisiminimais ir šeimos istorija papildė miestelio muziejuje saugomą medžiagą apie žymiausius Žeimelio parapijos evengelikų liuteronų kunigus. Vienas jų – kunigas Erikas Lėjeris, nuo tremties slapstęs jos tėvų ir Raštikių šeimas.

 

Beje, seniausioje Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje tebestovi suolai, kuriuos sumeistravo mokslininkės senelis.

 

Janina VANSAUSKIENĖ

www.skrastas.lt