Aktualu

Prasidėjo pirmieji Ramučių bažnyčios remonto darbai

2019 Kovo mėn. 07 d.

Ramučių parapijos istorija

 

1895 metais Klaipėdos krašto pasienyje su Didžiąja Lietuvą buvo įkurta Eidaičių dvasinė apylinkė ir pamaldos evangelikams liuteronams pradėtos laikyti Eidaičių mokykloje. Tačiau Eidaičiai, netapo naujos parapijos centru, nes 1900 metais laikini maldos namai buvo pastatyti Ramučiuose ir, po poros metų, 1902 metais buvo įkurta savarankiška Ramučių evangelikų liuteronų parapija.

Po studijų Karaliaučiaus universitete, 1901 metais trumpam parapijos klebonu tapo kun. dr. Vilius Gaigalaitis, kuris 1902 metais gauna paskyrimą į daug gausesnę ir geresnę Priekulės evangelikų liuteronų parapiją.

 

Ramučiuose, kaip ir daugelyje kitų krašto evangelikų liuteronų bažnyčių, pamaldos buvo laikomos dviem kalbomis: vokiškai ir lietuviškai.

 

1921 metais Ramučių parapijos kunigu atvyko tarnauti Samuelis Weinrauchas. Kunigas su parapija ėmėsi bažnyčios statybos reikalų. 1928 metais pagal architekto Kurto Gutknechto parengtą projektą Ramučiuose buvo pradėta statyti nedidelė, mūrinė raudonų plytų bažnyčia. Ji buvo baigta 1929 metais ir pašventinta gruodžio 16 dieną. Šventėje dalyvavo gausus Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų kunigų ir svečių būrys. Kunigas S. Weinrauchas liko kunigauti Ramučiuose iki pat 1945 metų.

 

1941 metų birželio 22 d. pasienyje vykusiame susišaudyme su sovietų kariais žuvo 6 vokiečių kareiviai. Juos buvo nuspręsta palaidoti Ramučių bažnyčios šventoriuje.

 

Ramučiai po karo

 

Pasibaigus Antrajam Pasauliniam karui ir vis daugiau vietinių gyventojų nusprendus palikti gimtinę ir keltis į Vokietiją, Ramučių parapija ėmė sparčiai mažėti. Pamaldos Ramučiuose laikomos tik kartą mėnesyje. Likę parapijiečiai, kurių yra tik kelios dešimtys, iki šiol uoliai, kiek leido jų išgalės, rūpinosi Ramučių bažnyčia. Tačiau galiausiai tapo aišku, kad be rimto, kapitalinio remonto, Ramučių bažnyčia pasmerkta pamažu sunykti ir sugriūti...

 

Planuose - atkurti Ramučių bažnyčią

 

2016 metais Ramučių parapijos klebonu konsistorija paskyrė Šilutės kunigą Remigijų Šemeklį. Šventoriuje buvo pašalinta dalis senų medžių, laikinai užtaisytos griūvančio stogo vietos, atidaryta banko sąskaita, pradėtos rinkti tikslinės lėšos bažnyčios remontui.

 

2017 metais buvo nutarta ruoštis kapitaliniam bažnyčios stogo remontui. Remonto darbai buvo suplanuoti 2019 metams.

 

Vyskupui ir konsistorijai geranoriškai pritarus, buvo paruoštas projektas Gustavo Adolfo draugijai Vokietijoje, prašant lėšų daliniam finansavimui, kad eitų Ramučių bažnyčiai uždėti lengvesnį, skardinį čerpių imitacijos stogą ir taip sustabdyti vandens kritulių patekimą į bažnyčios vidų. Iki to laiko, nemažą lėšų dalį (2/3) įsipareigojo surinkti kunigas kartu su parapija.

 

2017 metų pabaigoje, dėka „Liuteronų diakonijos“ direktoriaus kun. Mindaugo Kairio, atsirado galimybė gauti naujas čerpes iš Vokietijos. Parapija nedvejodama pasinaudojo šia galimybe. Teko padengti tik didesnę dalį transportavimo išlaidų, ir tai ne visą, nes likusią transportavimo išlaidų dalį apmokėjo pati „Liuteronų diakonija“.

 

2017 – 2018 metais, renkant lėšas bažnyčios stogo remontui, paaiškėjo, kad neužteks pakeisti vien stogo dangą, kadangi sparčiai pradėjo smukti ir griūti į vidų bažnyčios vidinis kupolas. Tai patvirtino ir atlikta pastato būklės ekspertizė.

 

Per 2019 metus planuojama, jei tik parapija turės užtektinai lėšų, atlikti šiuos darbus: pakeisti elektros instaliaciją, uždėti naują stogo dangą, atkurti bažnyčios vidinį kupolą, naujai išdažyti bažnyčios sienas ir grindis. Tikimės, kad 2019 metų pabaigoje, kai Ramučių bažnyčia pasitiks savo 90 metų jubiliejų, galėsime susirinkti šventinėms pamaldoms atsinaujinusioje bažnyčioje.

 

Geras ženklas, kad jau pradėti pirmieji parengiamieji darbai – nuardytas kupolas. Atlikus šį darbą, paaiškėjo kupolo irimo ir griūties priežastis: visiškai sutrūniję murlotai, vietomis supuvę kupolo medinės konstrukcijos galai, tačiau pati medinė kupolo ir stogo konstrukcija yra išsilaikiusi dar ganėtinai gerai.

 

Džiaugiamės, kad šią iniciatyvą- suremontuoti šią Ramučių kaimo puošmeną - labai geranoriškai priima ne tik Ramučių parapijos nariai, tačiau ir visa vietinė bendruomenė.

 

 

 

Padėka rėmėjams

 

Ramučių parapija kartu su kunigu R. Šemekliu dėkoja visiems vienaip ar kitaip iki šios dienos prisidėjusiems prie Ramučių bažnyčios išsaugojimo projekto, ypatingai tiems, kurie prisidėjo ir vis dar prisideda savo aukomis.

 

 

 

Informacija, norintiems savo auka prisidėti prie Ramučių bažnyčios remonto:

 

RAMUČIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJA
V. Gaigalaičio g. 6, Ramučių k., Gardamo sen., Šilutės r. sav. LT-99419
S/n: AB bankas “Swedbank” LT197300010148773076
SWIFT/BIC kodas: HABALT22