Ekumenija

Ekumeninis vakaras Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje

Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugija (LELB JC padalinys) lapkričio 26 d. pakvietė vilniečius į ekumeninį muzikos ir maldos vakarą.

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčią šeštadienio vakarą gausiai pripildė jaunimas iš įvairių Vilniaus krikščioniškų bendruomenių. Ekumenines pamaldas vedė LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, sekmininkų vyskupas Rimantas Kupstys, ev. reformatų kunigas Tomas Šernas, susirinkusiuosius sveikino metodistų kunigas Herbert Lange. Grojo roko grupės „Ashtrey“ ir „Gyvai“, giedojo choras „Adoremus“. Prasidedant Advento metui, visi šiame ekumeniniame susitikime dalyvavę dvasininkai iš asmeninių bei savo konfesijos perspektyvų pateikė po trumpą pamąstymą vakaro tema „Viltis Kristuje“. Po pamaldėlių surengti trumpi Vilniuje veikiančių krikščioniškų organizacijų prisistatymai – kalbėjo Vilniaus akademinio ev.liuteronų jaunimo draugijos, Lietuvos Biblijos skaitymo draugijos, Lietuvos studentų krikščionių bendrijos, katalikiškų jaunimo organizacijų „Agapė“ bei „Dievo mėnuliai“ atstovai. Paskui visi turėjo progą neoficialiai pasišnekučiuoti bei pabendrauti prie arbatos puodelio, pasidalinti planais bei sumanymais. Įdomi metodistų kunigo asmeninė istorija - neseniai iš JAV į Lietuvą atvykęs kunigas, tarnaujantis jungtinės metodistų bažnyčios parapijoje Vilniuje, prieš antrąjį pasaulinį karą gimė Tytuvėnuose, liuteronų šeimoje. Kai bėgdama nuo sovietinės okupacijos šeima pasitraukė į Vokietiją, jam buvo septyneri metai. Vėliau šeima įsikūrė JAV, ten jis baigė teologijos mokslus ir buvo ordinuotas kunigu – kadangi jo gyvenamoje vietovėje liuteronų bažnyčios nebuvo, Herbert Lange tapo metodistų kunigu. Lietuvoje pirmą kartą po išvykimo jis apsilankė tik praeito dešimtmečio viduryje. Dabar, galima sakyti, grįžęs į Lietuvą, jis darbuojasi nedidelėje Vilniaus metodistų parapijoje. „Vilniuje gyvena daugiau nei šeši šimtai tūkstančių žmonių, tad skirtingos bažnyčios yra ne konkurentės, o bendradarbės, skelbiant Gerąją Naujieną žmonėms“, - kalbėjo kun. H.Lange.
Tikimės, kad šis ekumeninis muzikos ir maldos vakaras yra gražios tradicijos pradžia, kad tokie susitikimai nuolat vyks tiek mūsų, tiek kitose Vilniaus bažnyčiose. O svarbiausia, kad skirtingų bažnyčių bei krikščioniškų organizacijų bendradarbiavimas taptų įprasta mūsų kasdienio gyvenimo dalimi.


Kęstutis Pulokas,
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2005 m. Nr.7