Archyvas - 2007

Europos protestantų bažnyčių jaunimo konsultacija Bonoje

Leuenbergo sutarties bendrystės vienijamos Europos protestantų bažnyčios (CPCE – Community of Protestant Churches in Europe ) balandžio 18-20 pakvietė į Jaunimo konsultaciją Bad Godesberge, šalia Bonos, Vokietijoje. Į kvietimą atsiliepė ir LELB Jaunimo centrui konsultacijoje atstovavo Klaipėdos universiteto teologijos studentas Karolis Skausmenis, pusę metų tęsiantis savo studijas Hanoveryje.

2007 metų balandžio 18 – 20 dienomis Bonoje (Vokietijoje) vykusios Europos protestantų bažnyčių Jaunimo konsultacijos tema buvo „Nauji socialinio teisingumo iššūkiai protestantų bažnyčioms“. Šioje konsultacijoje dalyvavo 30 žmonių iš 17 Europos valstybių. Konsultaciją priėmė Evangelische Akademie im Rheinland, Haus der Begegnung. Ten pat buvome ir apgyvendinti.
Išklausę sveikinimus ir pažintinę informaciją apie CPCE ir jos darbą, visos konsultacijos metu klausėmės pranešimų „Nauji socialinio teisingumo iššūkiai protestantų bažnyčioms: tyrimo proceso uždaviniai, kriterijai ir lūkesčiai“ (pranešimą skaitė prof.dr. Ulrich Körtner, Viena, Austrija), „Kaip bažnyčios plėtojo savo socialinį mokymą: istorinė apžvalga nuo Reformacijos laikų iki Dietricho Bohhoefferio“ (pranešimą skaitė socialinės etikos dėstytojas Frank Mathwig, Bernas, Šveicarija), „Kaip bažnyčios įgyvendina savąjį socialinį mokymą: diakoninis darbas bei bažnyčių veikla visuomenėje, sprendžiant socialines problemas“. Po pastarojo pranešimo vyko diskusijos su keleto organizacijų atstovais.
Toliau pateiktas pranešimas „Dabartiniai debatai socialinio teisingumo klausimais ekumeniniame kontekste“(pranešimą skaitė kun. Rüdiger Noll, Europos bažnyčių konferencijos (CEC) Bažnyčios ir visuomenės santykių komisijos atstovas). Taip pat išklausėme ir pristatymų apie Diakoniją, Ekumeninę Europos jaunimo tarybą (EYCE), Pasaulio studentų krikščionių federaciją (WSCF). Po kiekvieno pranešimo vyko diskusijos.
Taip pat visas tris dienas po pietų dirbome grupėse, kuriose diskutavome, nagrinėjome išklausytas temas, dalijomės mintis ir patirtimi kiekvienos dienos pranešimų temomis. Po darbo grupėse grįždavome į konferencijų salę, pristatydavome kitoms grupėms pagrindinius savo grupės diskusijų punktus, kuriuos nusprendėme esant svarbiausius kiekviena tema ar poteme. Po to vykdavo grupių darbų aptarimas, diskusijos, kurios visada užsitęsdavo.
Ketvirtadienio ir penktadienio rytais dieną pradėdavom su malda. O trečiadienio vakare buvo susipažinimo vakarėlis - susipažinom, sužinojom daugiau vieni apie kitus, apie vieni kitų bažnyčias, pasidalijom patirtimi. Ketvirtadienio vakare vykome į ekskursiją po Boną, buvom trumpai supažindinti su miesto istorija, apžiūrėjome istorines buvusios Vakarų Vokietijos sostinės vietas. Penktadienį aptarėme visus įspūdžius, palyginome savo lūkesčius ir konsultacijos rezultatus, pasvarstėme apie ateitį. Po to konsultacijos organizatoriai Jörgen Klußmann ir Thomas Flügge tarė baigiamąjį žodį, padėkojo už dalyvavimą bei išsakė savo lūkesčius ir viltis. Po pietų, pasiskirstę „namų darbais“, konsultaciją baigėme.
Ši konsultacija man ir kiekvienam jos dalyviui suteikė naujų žinių ir patirties. Visi džiaugėmės, kad ši jaunimo konsultacija įvyko, nes tikrai tokios konsultacijos reikalingos. Ir kuo dažniau! Tokie susitikimai leidžia susirinkus aptarti naujai iškilusius klausimus, pasidalyti informacija ir patirtimi, kaip vienu ar kitu klausimu dirba kitos valstybės evangeliškos bažnyčios, kaip jos sprendžia iškilusius klausimus ir problemas.
Labai džiaugiuosi, kad dalyvavau šioje jaunimo konsultacijoje, ji padovanojo naujų pažinčių, praturtino naujomis žiniomis ir patirtimi.

Karolis Skausmenis
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2007 Nr.5

Daugiau konsultacijos nuotraukų:

http://geke_neu.jalb-server.net/gallery/view_photo.php?set_albumName=CPCE-Youth-Consultation&id=IMG_5061