Archyvas - 2009

Vanagai-2009

Vanaguose šurmulys prasidėjo jau birželio 28 dieną – iškilmingomis pamaldomis buvo minimas Vanagų bažnyčios šimtmetis. Po pamaldų šurmulys nesiliovė, nes į 12-ąją Vanagų stovyklą pradėjo rinktis pagalbininkai, kurie dvi dienas statė, dirbo ir kūrė, kad pasiruošę, ir su šypsenomis pasitiktų stovyklautojus.

Jau nuo ankstyvo trečiadienio ryto Vanagų bažnyčios kiemas prisipildė vaikų klegesio. Šiemet stovykloje bendrai dalyvavo virš 500 dalyvių, kurie, kaip ir kiekvienais metais, tikėjosi ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir šį tą išmokti. Nors orų prognozės džiugino, tačiau kaipgi Vanagų stovykla be lietaus? Smagiai šniokštė lietutis kai kunigai Mindaugas Žilinskis, Remigijus Šemeklis, Liudas Miliauskas bei vyskupas Mindaugas Sabutis iškilmingomis pamaldomis atidarė stovyklą, kuri, tikime, ne vienam stovyklautojui bei vadovui paliko smagius, neišdildomus prisiminimus.

Jau pirmąją dieną stovyklautojų laukė keturi koncertai - Beverstedt ev. liut. bažnyčios pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas, atlikėjo „Mino“ ir „Tina Dance“ šokėjų koncertas, perkusininko Ramzi nuotaikingi ritmai, grupės “Accident” koncertas bei stovyklos vadovų prisistatymas. Savaime suprantama, kad tokią dieną niekam neteko nuobodžiauti.

Šventės akimirkos

Nuo pat ankstyvo ketvirtadienio ryto vaikai buvo pakviesti pasiklausyti pamokėlių apie 10 Dievo įsakymų. Tris dienas mokymus apie vieną ar kelis iš įsakymų vedė kunigai Remigijus Šemeklis, Mindaugas Žilinskis, Liudas Miliauskas, Jonas Liorančas, Ridas Tamulis ir Romualdas Liachavičius. Vienos pamokėlės sulaukė gausių ovacijų, kitos daugybės diskusijų, bet svarbiausia, kad daugelio vaikų galvose ir širdyse išliko įdomios mintys bei paaiškinimai. Pamaldėlių įvairovė bei giesmės daugeliui palietė širdį, pasak kunigo Liudo Miliausko – ne vienas per Vanagų stovyklą „dvasiškai pasigalando“.

Po pietų visi vaikai turėjo galimybę dalyvauti sportiškuose ir meniniuose būreliuose, bendrauti bei žaisti grupėse, o tie, kuriems oras pasirodė per karštas, gaivinosi besitaškydami vandeniu.

Dievo vaikai

Per likusias dienas stovyklautojams koncertavo Teologijos Centro choriukas ir Šilutės evangelikų liuteronų parapijos merginų vokalinis ansamblis, grupė „VIXVA“, krikščioniško šlovinimo grupė „ICHTHUS“ bei projektas „AC/DC“, na o per uždarymo pamaldas visus stebino nuotaikingas Vanagų stovyklautojų ir vadovų choras. Patys vaikai taip pat turėjo galimybę užlipti į sceną per grupių pasirodymus penktadienio vakarą, bei per būsimų Holivudo žvaigždžių paiešką šeštadienį. Na o grupės vienybė, stiprybė ir vikrumas buvo išbandomas rungčių vakaro metu bei sporto šventėje.

Per visą paskutinę naktį bažnyčioje degė šimtai žvakučių, vyko naktinės meditacinės pamaldos su Šv. Vakariene.

Kiekvieną vakarą stovykloje liepsnojo laužas prie kurio stovyklautojai, ir vadovai susėdę ratu traukė giesmes bei senas gražias dainas ir apėmė jausmas, kad stovyklauji su senais gerais draugais – nesvarbu ar jis jaunas ar senas, ar nutrūktgalvis, ar tylus keistuolis – svarbu, kad liepsnojo visų širdys – džiugesiu, meile, draugyste, gyvenimu....

Šiemet prie stovyklos kūrimo prisidėjo apie 70 vadovų, kasmet gardų maistą gaminančios virėjos bei rėmėjai iš Vokietijos, JAV, Anglijos, Kanados bei kitų šalių, kurie net ir krizės metu nepagailėjo pinigėlių šiai puikiai stovyklai. Širdingas AČIŪ visiems padėjusiems !!!

O stovyklos organizatorius kun. Liudas Miliauskas ragina buvusius stovyklautojus, sulaukusius pilnametystės prisijungti prie vadovų būrio ir kartu sukurti 13-osios Vanagų stovyklos stebuklą.

Kai širdis prisipildo gerumo, kai duodi nė truputėlio netrokšdamas paimti, kai giedi iš visos širdies Dievui, kai bendri kilnūs darbai sujungia skirtingus žmones, kai tavo žodis uždega geriems darbams, kai užsimerkęs matai draugo šypseną... žinai – tai Vanagai! Ir širdies kamputy vėl pradedi laukti kitų metų „Vanagų stebuklo“.

Ieva Kaknevičiūtė