Jaunimo veikla

Italijoje - jaunimo kursai „Žmogaus teisės visiems?“

2012 Gegužės mėn. 25 d.

Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) renginiuose Lietuvos jaunimas dalyvauja jau daugiau nei penkiolika metų, ryšius su šia tarptautine krikščioniška organizacija užmezgė Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugija. Pernai spalį LELB Jaunimo centras tapo visateisiu Europos ekumeninės jaunimo tarybos nariu. Kovo 18-25 d. EYCE pakvietė į žmogaus teisių klausimams skirtą jaunimo konferenciją-kursus pietų Italijos Palermo mieste, Sicilijoje. LELB Jaunimo centrui atstovavo Giedrė Dūdaitė, Ieva Kaknevičiūtė ir diak. Karolis Skausmenis.

Šių metų kovą Europos ekumeninė jaunimo taryba (EYCE) surengė jaunimo kursus „Žmogaus teisės visiems? Rasizmas ir tautinių mažumų diskriminacija“, kurie vyko Sicilijos saloje Palerme, Italijoje. Kursuose susirinko 25 dalyviai iš 16 valstybių. Susitikimo pradžioje pristatyta kiekvienos valstybės situacija, kalbėta apie kiekvieno dalyvio supratimą, išsiaiškintos sąvokos bei terminai, aptarti naujausi Europos bei pasaulio faktai. Antradienį ir trečiadienį buvo klausomasi dviejų lektorių paskaitų apie rasizmą, tautines mažumas, jų diskriminaciją, o taip pat apie tai, kaip šiuos klausimus sprendžia bažnyčios. Temai nagrinėti pasitelkta teologinė perspektyva. Po kiekvieno pristatymo ir paskaitos kildavo labai daug diskusijų įvairiausiais klausimais ir aspektais, kai kada diskusijos užsitęsdavo ne tik per kavos pertraukas, bet ir per pietus, vakarienę.

Ketvirtadienį iki pietų dalyviai buvo pasiskirstę į grupeles: vieni lankėsi vaikų darželyje, kiti vyko į mokyklą, kur dirbo su vaikais. Trečia dalyvių grupė talkino darbuotojams, kurie anksti ryte mokykliniais autobusais atveža vaikus į mokyklą. Dar viena dalyvių grupė vyko į dienos centrą, kuriame dirbama su emigrantais, o taip pat su moterimis ir kitais žmonėmis, patyrusiais smurtą ir įvairiausią išnaudojimą. Centre siekiama, kad tie žmonės atsitiestų po juos ištikusių sukrėtimų. Kalbėta apie prekybą žmonėmis, vaikų ir kitų žmonių išnaudojimą. Ketvirtadienio popietė buvo skirta dalyvių poilsiui, visiems suteiktas laisvesnis laikas, per kurį dalyviai galėjo apmąstyti patirtus įspūdžius.

Penktadienis buvo skirtas pasimokyti, kaip rašyti projektus, taip pat skirta laiko diskusijoms ir ankstesnių konferencijos dienų aptarimui. O po pietų dalyviai paskirstyti į grupeles, kurios turėjo planuoti, kaip praktiškai panaudoti įgytą patirtį: kaip dirbti su žmonėmis, kurie patyrė diskriminaciją dėl odos spalvos, dėl to, kad yra tautinė mažuma. Gvildentos migracijos, žmonių išnaudojimo problemos. Grupelių diskusijų rezultatai buvo pristatyti plenarinėje sesijoje.

Šeštadienio rytas buvo skirtas baigti parengiamiesiem darbams, pusę dienos visi konferencijos dalyviai praleido bažnyčioje, ten pristatė savo planus ir nuveiktus darbus. Vakarop konferencijos salėje surengtas visos konferencijos aptarimas, įvertinta jos teorinė ir praktinė dalis, pasidalyta mintimis, įžvalgomis, ko išmokta ir kaip viskas bus pritaikyta, grįžus į savo šalis ir į savo darbus.

Kaip paprastai, kiekvieną konferencijos rytą rengtos kiekvienos konfesijos (liuteronų, reformatų, katalikų, ortodoksų) rytinės maldos, o vakarais – ekumeninės vakaro maldos. Kiekvieną vakarą laukė skirtingos vakaro programos (dalyvių šalių pristatymai, Italijos vakaronė, įvairūs teminiai vakarai).

Konferencija buvo labai naudinga – tai puiki galimybė ne tik pamatyti kitą šalį, bet ir susitikti naujus žmones, ugdyti ir gilinti kalbos įgūdžius, pasidalyti žiniomis, patirtimi, sužinoti naujų dalykų, įgyti patirties, planuojant, organizuojat veiklą, rašant projektus bei dirbant su žmonėmis.

Diak. Karolis Skausmenis

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr.4-5

Išsamiau skaitykite „Lietuvos evangelikų kelyje“