Jaunimo veikla

Jaunimo seminaras Nidoje

2012 Gegužės mėn. 25 d.

„Laimingas žmogus, kuris deda viltis į Viešpatį“ (Ps 40,5)

Nuostabiai saulėtą paskutinio balandžio penktadienio vakarą iš įvairiausių Lietuvos ev. liuteronų parapijų į Nidą gausiai susirinkęs jaunimas pradėjo savaitgalio seminarą tema „Pasitikėjimas“.

Balandžio 27-29 d. seminaras, kaip įprasta, prasidėjo vakaro malda. Jaunimas susipažino su numatoma dienotvarke ir išklausė keletą Normo Anderseno pamąstymų pasitikėjimo tema.

„Nors pasitikėjimui atsirasti reikia laiko, būtent nuo pasitikėjimo iš esmės priklauso artimi bei prasmingi santykiai. Kad santykiai stiprėtų, pasitikėjimas būtinas. Pasitikėjimas leidžia žmonėms dalintis pačiais įvairiausiais jų poreikiais ir svajonėmis. Būtent per pasitikėjimą žmonės gali kliautis vieni kitais bei našiai dirbti drauge, siekdami bendrų tikslų“.

Artėja vasara – stovyklų metas. Nekantraudami vėl laukiame nuostabių susitikimų, kai galėsime kartu giedoti, klausytis pamokslų, mokymų, žaisti, išbandyti savo kūrybingumą. Būtent, kad visa tai sektųsi sklandžiai, jaunimo vadovai turi galimybę tobulėti patys, dalyvaudami seminaruose.

Šeštadienį jaunimas išklausė seminarą aplankiusio publicisto Tomo Vilucko paskaitą. Po pietų surengti praktiniai užsiėmimai. Susiskirstę į grupeles, pasirinkę širdžiai mielą užduotį, visi seminaro dalyviai keletą valandų pasklido po Nidą ruoštis dienos užbaigimui.

Lepinami saulės spindulių, supami nuostabios gamtos, Kuršių marių pakrante traukėme į Parnidžio kopą. Retkarčiais stabtelėdavome, kad sužinotume įdomios informacijos apie šią vietovę. Pasigėrėję Dievo kūryba nuo Parnidžio kopos, baigėme dieną malda, skambant giesmėms ir Aušros Skačkovaitės eilėraščiams.

Sekmadienį seminarą baigėme tradiciškai – pamaldomis. Jas vedė kun. Jonas Liorančas Nidos ev. liuteronų bažnytėlėje.

Lauksime visų aktyviai dalyvaujant vasaros renginiuose!

Rūta Šulskienė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr.4-5