Jaunimo veikla

Kviečia jaunimo seminaras Slovakijoje

2015 Vasario mėn. 22 d.

Europos ekumeninė jaunimo taryba 2014–2016 m. vykdo kampaniją „Sutraukykim grandines!“, kuria siekiama atkreipti dėmesį į skurdo ir socialinės atskirties problemas. Su ja siejami daugelis pastaruoju metu tarybos rengiamų jaunimo seminarų. Vienas jų kovo 22-29 dienomis vyks Slovakijos sostinėje Bratislavoje. Į tarptautinę seminaro organizatorių komandą buvo atrinkta ir LELB Jaunimo centro atstovė Jurgita Koženiauskaitė. Sausio viduryje Bratislavos priemiestyje Sviaty Jure surengtas pirmasis organizatorių pasitarimas.

Šių metų sausio 16-18 d. netoli Bratislavos esančiame Svätý Jur miestelyje įvyko Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) tarptautinės organizacinės komandos susitikimas. Jo tikslas – suplanuoti konferenciją-seminarą tema „Nuo vizijos prie realybės: jaunimo ugdymo modeliai įtraukiančiam dalyvavimui” (From Vision to Reality: Young People Developing Models of Inclusive Participation). Be to pasitarimo metu organizatoriai turėjo galimybę asmeniškai susipažinti ir pabendrauti ne vien internetu.

Organizatorių komanda į mažą Slovakijos miestelį susirinko penktadienio vakarą iš įvairių Europos valstybių: Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos. Pirmasis vakaras buvo skirtas galutinai susiplanuoti savaitgalio dienotvarkę ir artimiau pažinti komandos narius. Šeštadienis buvo išties darbingas: daug idėjų, diskusijų, svarstymų, kad būtų kuo geriau atskleista seminaro tema ir renginys visiems dalyviams būtų naudingas. Sekmadienį apibendrinome tai, ką nusprendėme šeštadienį, ir pasiskirstėme artimiausius darbus.

Seminaras bus tikrai įdomus ir interaktyvus: pranešimai, diskusijos, praktinių pavyzdžių nagrinėjimas, žaidimai, ekskursija į Bratislavą ir dar daug kitų pramogų. Tema labai aktuali visų šalių visuomenėms: kokiu vertybiniu pagrindu remiantis galima sumažinti socialinę atskirtį, kaip paskatinti tautines ir religines mažumas įsitraukti į visuomenės gyvenimą, ką gali nuveikti jaunimas. Raginu pasinaudoti galimybe dalyvauti prasmingame renginyje!

Jurgita Koženiauskaitė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.1-2

NUOTRAUKOJE

Organizatorių komanda seminarui pasirengusi!