Archyvas - 2011

Gyventi jauna dvasia

2011 Gruodžio mėn. 21 d.

Laikas bėga nenumaldomai greitai, atrodo, tik ką nuvilnijo stovyklų šurmulys ir jau kibsime į mokslus, o žiūrėk – jau ir metai baigiasi. Visą gražaus rudens laikotarpį mūsų Bažnyčios jaunimas, lydimas LELB Jaunimo centro, turėjo įvairiausių galimybių giliau pažinti tikėjimą, vėl kas mėnesį susitikti įvairiuose renginiuose: seminaruose, jaunimo pamaldose, krikščioniško roko festivalyje.

Spalio 8 d. jaunimas buvo pakviestas į jaunimo pamaldas Šiaulių parapijoje. Pamaldas laikė kun. Romas Pukys, o giesmėmis jas papuošė Astos Pukienės vadovaujamas jaunimo ansamblis. Pamaldose dalyvavo gausus būrys jaunimo iš Kelmės parapijos. Po pamaldų vaišinomės parapijiečių paruoštomis vaišėmis ir turėjome galimybę susipažinti su Vaikų krikščioniško ugdymo organizacijos pirmininke Rita Karengiene. Po paskaitos keliavome į Frenkelio vilą, pasivaikščiojome Talkšos ežero pakrantėmis.

Spalio 21 d. Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje audiovizualiniu eksperimentu „www.donelaitis-metai-xxi.lt“ nudžiugino roko grupė „Ashtrey“. Lietuvių literatūros klasiko kun. Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ tekstai ir senosios Mažosios Lietuvos giesmės susiliejo į vientisą šiuolaikišką muzikinį pasakojimą, nuspalvintą vaizdo ir šviesos projekcijomis. Poemos ištraukas skaitė aktorius Egidijus Bakas, elektrinį roko grupės „Ashtrey“ skambesį naujais garsais papildė trimitininkas Dominykas Vyšniauskas ir violončelininkė Dovilė Rimšaitė. Po koncerto jaunimas rinkosi pabendrauti.

Lapkričio 18-20 dienomis kvietė jaunimo seminaras Kelmės parapijoje. Gražioje kaimo sodyboje prie Kražantės upelio susirinko gausus būrys jaunimo. Šio seminaro tema „Pašaukimas“ – „Štai aš, siųsk mane“(Iz 6,8). Jaunimas klausė paskaitų, kurias vedė vysk. Mindaugas Sabutis, kun. Arvydas Malinauskas ir kun. Juozas Mišeikis. Praktinius užsiėmimus ir žaidimus vedė diak. Karolis Skausmenis. Jaunimas mąstė apie savo gyvenimo kelią, dvasines vertybes, kuo galėtų pasitarnauti bažnyčios gyvenime ir veikloje. Sekmadienį prieš pamaldas aplankėme Palendrių vienuolyną, kur mus šiltai priėmė broliai benediktinai ir papasakojo apie vienuolyno veiklą ir gyvenimą jame. Turiningą seminarą vainikavo pamaldos Kelmės ev. liuteronų bažnyčioje.

Gruodžio 10 d. į jaunimo pamaldas kvietė Vilniaus parapija. Tyliame Advento laikotarpyje pabėgti nuo viso šurmulio, susikaupti ir pabūti Dievo meilės apsuptyje, iš naujo apmąstyti ir padėkoti už tą didžiąją dovaną, kurią mes gavome. Pamaldas vedė vysk. M. Sabutis, giesmėmis papuošė Evaldas Švageris, Renata Moraitė-Bareikienė ir Kristina Abromaitytė. Po pamaldų visi buvo pakviesti į parapijos salę pabendrauti, pabūti drauge. Skambant muzikos garsams, Aušra Skačkovaitė skaitė savo kūrybos eiles, Evaldas Švageris pasidalijo artėjančių Kalėdų apmąstymu. Kęstutis Pulokas ragino aktyviau įsijungti į akademinio jaunimo veiklą, dalyvauti ekumeninėse Pasaulio studentų krikščionių federacijos bei Šiaurės šalių krikščioniškosios studentijos konferencijose bei seminaruose. Jaunimas turėjo puikią galimybę susipažinti vieni su kitais, pasidalyti idėjomis apie kitų metų LELB Jaunimo centro veiklą.

Dėkoju visiems, kas prisidėjote prie šių metų LELB Jaunimo centro veiklos, ją puoselėjote ir palaikėte. Linkiu, kad Kalėdų laukimas ir užgimęs Dievo Sūnus suteiktų naują dvasią, jautrią širdį, stiprybės gyventi ir laikytis Jo duotų įsakymų ir būti Jo tauta.

 

Rūta Šulskienė,

LELB JC valdybos pirmininkė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr.12