Aktualu

Konsistorijos sprendimas dėl pamaldų Covid-19 karantino metu

2020 m. gruodžio mėn. 15 d. LELB konsistorijos sprendimas dėl LELB viešų pamaldų lieka galioti ir po 2021 m. sausio mėn. 3 d. iki bus nuspręsta kitaip.

LELB konsistorijos posėdžio sprendimas dėl pamaldų

Viešpaties vardas bus jiems prieglauda. (Sof 3,12)

Žemaičių Naumiesčio bažnyčioje – netikėtas radinys

Baigdami tvarkyti evangelikų liuteronų bažnyčios kleboniją, ant jos „viškų“ parapijos žmonės rado keletą maišų įvairių popierių. Ėmus juos apžiūrinėti paaiškėjo, kad tarp daugybės įvairių palaidų lapų yra ir kantoriaus, vėliau kunigo, Fridriko Megniaus leisto laikraščio „Svečias“ keletas egzempiorių.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos nutarimas 2020 11 06

 

Lietuvose evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija, atsižvelgdama į LR vyriausybės nuo lapkričio 7 d. skelbiamą karantiną, primena ankstesnes, pavasario karantino metu priimtas nuostatas bei priima kai kurias naujas.

Kapines tvarkantys žmonės ir vėl tapo ūkininkės įkaitais

Makabriška situacija valstybės saugomose Laučių kapinaitėse tęsiasi. Ūkininkai, į kurių žemės valdas kadaise per klaidą pateko kapinės, ir toliau veja lauk žmones, kurie privačiu keliu (servitutinis buvo panaikintas) atvažiuoja aplankyti artimųjų kapų.