Aktualu

Žemaičiai rūpinasi Mažosios Lietuvos krašto atminimu

Nors Laugalių kapinaitės ir pasimetusios tarp laukų, šalia kelio Degučiai – Katyčiai, tačiau jos jokiu būdu nėra pamirštos ar apleistos. Žemaičių Naumiesčio seniūnijos žmonės jas prižiūri: kai reikia šienauja žolę, kai reikia – pataiso krypstančius nuo laiko kapus. Dėmesys yra būtinas, nes tai vienos iš nedaugelio buvusio Mažosios Lietuvos krašto kapinaičių, patekusios į šios seniūnijos teritoriją. Kaip žinia, daugelis čia palaidotųjų artimųjų su Antrojo pasaulinio karo frontu anuomet pasitraukė į Vakarus.

Žemaičių Naumiestyje pagerbtas šviesuolis Frydrichas Megnius

Iš karto po pirmą rugpjūčio sekmadienį Žemaičių Naumiestyje vykusių Kapinių šventės, evangelikų liuteronų kunigas Valdas Miliauskas pakvietė naumiestiškius bei į šventę atvykusius šio krašto gyventojus prie klebonijos. Ten vyko dar vienos iškilmės.

Buvusi evangelikų liuteronų bažnyčia Joniškyje

Evangelikai liuteronai Šiaulių paviete pradėjo kurtis jau XVII–XVIII a. Didžiausia bendruomenė (apie/virš 400 narių) į šiaurę nuo Joniškio susiformavo Kuršo vokiečių baronų valdomame Daunoravos dvare (apie 2600 ha ploto valda su 9 kaimais). Joniškio bažnyčia (toliau – ELB, lat. Jānišķes latviešu baznīca) nuo pat filijos įkūrimo 1829 m. iki uždarymo 1949/1953 m. parapijos teisių neturėjo.

Evangelikų liuteronų bažnyčia Šiauliuose

Evangelikai liuteronai Šiaulių paviete pradėjo kurtis jau XVII–XVIII a. Sąlygos liuteronų bendruomenei Šiaulių ekonomijoje ir Šiauliuose didėti atsirado XVIII a. antrojoje pusėje, kai 1765–1780 m. jos administratoriumi buvo paskirtas Antanas Tyzenhauzas (1733–1785) ir jis ėmėsi ūkinių reformų – steigė palivarkus, manufaktūras.

Palangos bažnyčią papuošė krucifiksas

Dangun žengimo šventę Palangos parapija sutiko krucifiksu papuoštoje bažnyčioje. Dar projektuodami maldos namus architektai Gintas ir Irena Likšai erdvę virš altoriaus skyrė krikščionybės simboliui. 2019 metais parapija nusprendė, kad labiausiai ten tiktų krucifiksas. Šiuo žmonijos atpirkimo simboliu gegužės 24 dieną pasipuošė Palangos bažnyčia.