Aktualu

Konsistorijos nutarimas dėl pamaldų laikymo

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos nutarimas dėl pamaldų laikymo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje nuo 2020 m. gegužės mėn. 17 d.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos nutarimas dėl bažnyčios gyvenimo COVID-19 pandemijos metu

LELB Konsistorija, atsižvelgdama į esamą situaciją šalyje bei liuteronų troškimą rinktis į pamaldas bažnyčioje, nutaria:

Vyskupo Mindaugo Sabučio velykinis sveikinimas Bažnyčiai

 

Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse. (Kol 3,1)

 

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

 

Šiemet Velykos ypatingos. Pasaulis patiria tokį suspaudimą, kokio seniai nėra matęs. Žinoma, tai neprilygsta baisybėms, kurias kai kurie jūsų patyrėte karo ir pokario metais. Bet daugeliui tai – pats rimčiausias kada nors patirtas išmėginimas. Dabartinė pandemija jau vien todėl neregėtas reiškinys, kad apima visą žmoniją, visas šalis, ir niekas nežino, kada ir kaip visa tai baigsis. Juk susiduriame ne tik su pavojinga kūniška liga, bet kai kuo didesniu, ko padarytos žaizdos liks šeimų, visuomenių gyvenimuose. Taip pat nė vienas nežinome, ar patys nebūsime mirtinai pakirsti naujos ligos, ar nereikės dėl jos laidoti savo artimųjų.

 

LELB Konsistorijos posėdžio nutarimai dėl Bažnyčios gyvenimo šiuo metu

2020 m. kovo mėn. 27 d. įvyko virtualus LELB Konsistorijos posėdis. Čia pateikiami sprendimai, susiję su Bažnyčios gyvenimu pandemijos sąlygomis.

Viešpaties Jėzaus malonė su jumis visais! (Apd 22,21)

 

 

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

 

Mes visi, parapijiečiai ir kunigai, kasdien mokomės, kaip toliau gyventi ir būti Bažnyčia šiuo ypatingu metu. Mums kyla nauji klausimai dėl kasdienio Bažnyčios gyvenimo, patarnavimų, sielovados ir kt.