Aktualu

Lietuvos liuteronų Bažnyčią aplankė JAV Misurio sinodo prezidentas

Lietuvos liuteronų Bažnyčia sulaukė garbingo svečio. Spalio 4-5 d. ją aplankė didžiausios konfesinės liuteronų bažnyčios, Misurio Sinodo prezidentas Matthew Harrisonas. Tai antrasis tokio lygio vizitas. 2002 m. konsistoriją Tauragėje buvo aplankęs tuometinis prezidentas Gerald B. Kieschnick.

Kunigas Martynas Kybelka: pirmasis tarpukario Lietuvos Liuteronų Bažnyčios konsistorijos pirmininkas

 

Martynas Kybelka buvo vienas iš daugelio Klaipėdos Krašto Dievo pašauktų evangelijos pasiuntinių [misionierių]. Jis gimė 1884 m. gruodžio mėn. 30 d. Pjaulių kaime, Priekulės parapijoje. Jo tėvai, Martynas Kybelka ir Katrynė (gim. Gelžinytė), buvo ūkininkai surinkimininkai. Martynui esant maždaug 9 metų amžiaus, jie nusipirko kitą ūkį Sakūtėliuose, Saugų parapijoje. Jie užaugino sūnus Martyną ir Vilių, kartu su jų pusseserimi Ana iš Rugulių didžios šeimos. Jų širdgėlai, Jonukas ir Katrikė mirė maži, o Vilius žuvo 1914 m. kare. Savo tiesumu, tvarkingumu ir darbštumu jie vaikams buvo geras pavyzdys. Neužmirštamos jų rytinės ir vakarinės naminės pamaldos.

Bažnyčia atsisveikino su ilgamečiu Kelmės parapijos pirmininku Helmutu Efromu

Eidamas 86-sius metus, 2019 m. liepos 15 d. mirė buvęs Kelmės evangelikų liuteronų parapijos pirmininkas Helmutas Efromas.

Šakių rajono tikybos mokytojai ir mokiniai susipažino su liuteroniškuoju tikėjimu

Š. m. gegužės 9 d. Šakių ev. liuteronų bažnyčia, sulaukė didžiulio būrio Šakių rajono mokyklų tikybos mokytojų ir jų mokinių. Svečiai sugužėjo iš Šakių "Varpo", Lukšių V. Grybo, Lekėčių, Žvirgždaičių, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Plokščių, K. Naumiesčio V. Kudirkos, Slavikų ir Sintautų mokyklų. Tokio sumanymo priežastis yra graži ekumeninė iniciatyva skirta per gegužės mėnesį susipažinti su kitomis konfesijomis, o žinios išgirstos per pamokas geriau suprantamos, kuomet viską gali išvysti savo akimis.

Priekulės parapija atsisveikino su poetu Vytautu Karaliumi

Poetas, prozininkas, vertėjas, daugelio knygų autorius Vytautas Karalius atgulė atilsiui šalia savo tėvų Priekulės parapijos Elniškės kapinėse. Laidojimo apeigos vyko gegužės 22 dieną, dalyvaujant artimiesiems ir parapijiečiams.