Aktualu

Atnaujintos Laugalių kaimo kapinės

2015 Spalio mėn. 08 d.

Rugpjūčio pradžioje Žemaičių Naumiesčio seniūno Jono Budrecko sumanymu buvo pradėtos tvarkyti apleistos Laugalių evangelikų liuteronų kapinaitės (Šilutės r.). Tiksliai nežinoma, bet galbūt pirmoji kapavietė čia supilta prieš 150 metų. Čia palaidotas Kristupas Lekšas (1872–1941) – Mažosios Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, poetas, giesmynų sudarytojas. Palaidotos ir Pirmo pasaulinio karo aukos, ant paminklo joms jau sunkiai įskaitomas užrašas „Ilsėkitės svetimoje žemėje“. Laidota maždaug iki XX a. vidurio.

Dabar antkapiai vos kyšojo iš žemės, paminklai sudaužyti, įrašai neįskaitomi. Todėl teko darbuotis iš peties. Pasikvietėme dailininką Eugenijų Šuldiakovą. Šis iš dalelių rinko paminklus, antkapius. Jų iškilo virš 75. Visi saviti, su gražiausiais raštais, užrašais. Žemės kapams supilti atvežė ūkininkas Stasys Šikšnius. Kunigas Valdas Miliauskas triūsė su reabilitacijos centro „Gabrielius“ gyventojais. Darbavosi Žemaičių Naumiesčio seniūnijos žmonės: Steponas Amblažiejus, Petras Balseris, Albinas Bagdonas, Vitalija Dulkienė, Vladimiras Sobolevas, Viktoras Ramanauskas, tautodailininkas Juozas Judžentis, Danguolė Rimkutė, Nerijus Drukteinis, Jonas Kieza, Irma Bitinienė, Irena Jagminienė, Ramutė Žielytė. Buvo atgabentas ir akmeninis centrinis kryžius. Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų parapija skyrė 200 eurų. Kraštietis Algis Papendik padovanojo suolų ir kitų baldų.

Šilutės r. savivaldybės tarybos narys Antanas Kubaitis pastatė suolą prie įėjimo, o Vidas Gečas, irgi tarybos narys, pasirūpino, kad ant kiekvieno kapo degtų žvakutės.

Už pagalbą dėkoju ir Vaidai bei Stasiui Šarkauskams, Ramutei Šveikauskienei, Degučių bendruomenės pirmininkei Irenai Vismantienei, seniūnaitei Zofijai Kungienei, Vitai Kubaitienei, vargonininkei Birutei Vitonienei, Lilijos ir Elmuto Lengvinų šeimai, Eduardui Reichert, Andriui Reikertui.

Rugpjūčio 30-ąją pamaldas Laugalių evangelikų liuteronų kapinaitėse, kuriose labai seniai beskambėjo bendra giesmė ir malda, vedė kunigas Mindaugas Žilinskis.

 

Vanda Marozienė,

Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų parapijos tarybos pirmininkė

Nuotraukos Elmuto Lengvino

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.9