Aktualu

Bažnyčia atsisveikino su kun. Ridu Tamuliu

2013 Liepos mėn. 09 d.

Sulaukęs 46-rių metų, staiga mirė paskutiniu metu pareigų nėjęs kunigas Ridas Tamulis.

Kun. R. Tamulis gimė 1966 m. lapkričio 21 d. Raseiniuose. Marijampolės aukštesniojoje muzikos mokykloje 1989 m. baigęs pedagogikos studijas kurį laiką dirbo mokytoju. Tuo pačiu metu jis įsijungė į dvasinę tarnystę Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčioje. Pradžioje Ridas tarnavo katechetu, o 1992 m. vasario 14 d. Tauragės bažnyčioje buvo įvestas diakono tarnystei. Teologiją studijavo Rusijos ev. liuteronų bažnyčios teologinėje seminarijoje, kuri sesijas rengė Rygoje ir Rumunijoje, vėliau - St. Peterburge. 1993 m. sausio 10 d. Šilutės bažnyčioje ordinuotas kunigu-diakonu. Ankstyvajame tarnystės laikotarpyje jis aktyviai įsijungė į Bažnyčios Jaunimo Centro veiklą, 1992 - 2001 m. buvo Centro valdybos pirmininkas. 2006 m. baigė Klaipėdos universiteto pedagogikos fakultetą.

Dvasinės tarnystės pradžioje kun. R. Tamulis aptarnavo Lauksargių parapiją. Tuo metu esant ženkliam kunigų stygiui jam įvairiais laikotarpiais buvo pavesta aptarnauti Šilutės, Piktupėnų, Rukų, Žukų, Vilkyškių, Vyžių, Raseinių, Pagėgių parapijas. 2009 m. suteikta teisė nešioti tarnybinį sidabrinį kryžių, kuris įteiktas rugsėjo 27 d. Pagėgių bažnyčioje.

Kun. Ridas turėjo pamokslavimo dovaną, aktyviai dalyvavo publicistinėje veikloje, bendradarbiavo bažnyčios leidiniuose "Lietuvos evangelikų kelias" ir "Liuteronų balsas". Jo pamokslai buvo publikuoti liuteronai.lt ir bernardinai.lt puslapiuose, savaitraštyje "Šiaurės Atėnai".

Kun. R. Tamulis mirė liepos 6 d. Atsisveikinimo pamaldoms 2013 m. liepos 10 d. vadovavo vyskupas Mindaugas Sabutis. Kunigas palaidotas Raseinių kapinėse.

"Žolė sudžiūsta ir gėlė nukrinta, bet Viešpaties žodis išlieka per amžius; o tai yra jums paskelbtasis Evangelijos žodis” (1Pt.1,24-25).

Darius Petkūnas