Aktualu

Lauksargių bažnyčia – nauja kultūrinė erdvė?

2015 Rugpjūčio mėn. 31 d.

Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčioje parapijos kunigo Ediko Šulco ir Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ iniciatyva liepos 17 d. surengtas poezijos ir muzikos vakaras „Kalbėjimas tylos laiku“. Renginio partneriai – Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka. Susirinko pilna bažnyčia klausytojų.

1887 metais statyta ir įvairius išbandymus pakėlusi Lauksargių bažnyčia – tradicinės Mažosios Lietuvos architektūros pavyzdys. Pernai vasarą pradėtas ilgai lauktas bažnyčios remontas, sutvarkyta pastato išorė. Statinys po truputėlį atgimsta, tad parapijiečiams belieka laukti dvasinio atgimimo. Renginyje dalyvavę literatai vylėsi saksofono garsais, eilėmis apie gamtą, šalį, būties savastį, tikėjimą įleisią mažutį šviesos kamuolėlį į šilumos pasiilgusį, ne vienerius metus primirštą buvusį statinį. Žinoma, dar reikalingas ir rimtas bažnyčios vidaus remontas, parapija viliasi, kad vieną dieną bus įrengtas šildymas, o po bažnyčios skliautais ims gausti tikri vargonai. Pasak kun. E. Šulco, tuomet tokius renginius būtų galima rengti visus metus, net ir žiemą, o ir pamaldose parapijiečiams būtų gerokai jaukiau.

Net ir patys organizatoriai netikėjo, kad penktadienio vakarą kaime į poezijos vakarą galėtų ateiti tiek klausytojų. Juolab, kad ev. liuteronų parapija Lauksargiuose šiandien nėra gausi. Vis dėlto dar kartą įsitikinta, kad įspūdingos architektūros, nuostabios akustikos Lauksargių bažnyčia gali tapti dar vienu kultūros židiniu, jungiančiu skirtingų tikybų aplinkinius gyventojus į darnią bendruomenę. Poezijos ir muzikos vakarą pradėjęs sveikinimo žodžiu, kun. E. Šulcas perskaitė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio laišką, kuriuo vyskupas skatina Lauksargių parapiją dalyvauti prasmingoje kultūrinėje veikloje, tenkinant visos bendruomenės kultūrinius poreikius.

Rankose laikydamas nedidelį varpą, kun. E. Šulcas susirinkusiesiems priminė, kad šioje bažnyčioje jis suskambo, kai prieš keliolika metų čia pirmą kartą buvo surengtas muzikos vakaras Lauksargių ir aplinkinių vietovių žmonėms. Tuokart Lauksargiuose viešėjo grupė Vokietijos Bundesvero kariškių, kurie tvarkė šalia bažnyčios esančias Pirmo pasaulinio karo karių kapines, vykdė melioracijos darbus. Varpą Lauksargių parapijos kunigui padovanojo svečių grupės vadovas majoras Markus Dillmann iš Darmštato (Hessen Nassau).

Įdomi bažnyčios architektūra, altoriaus puošyba, gera akustika sukūrė nuostabią atmosferą ir padarė stiprų įspūdį Tauragės literatams, klubo vadovei Vilijai Užmiškienei, saksofonininkui Sigitui Kazakevičiui. Savo kūrybos eiles bažnyčioje skaitė Bronislava Žilienė, Stefanija Mažeikienė, Iveta Skurvydienė (ji buvo viena iš idėjos surengti bažnyčioje vakarą autorių), Lina Astrauskienė, Indra Uginčienė, Jonas Jakštaitis, Vida Mikalauskienė, Eugenijus Šaltis. V. Užmiškienė deklamavo savo mamos, buvusios aktyvios klubo narės, Ausmos Valčackienės eiles. Renginyje dalyvavo ir Lauksargių seniūnijoje Griežpelkiuose gyvenantis žinomas prozininkas Remigijus Žukauskas, fotomenininkas Romualdas Vaitkus, kiti rajono kultūrininkai. Tauragės rajono savivaldybės mero patarėja Dalia Vaišvilienė savo ir mero Sigito Mičiulio vardu padėkojo organizatoriams ir dalyviams.

Kunigas E. Šulcas dėkoja visiems vakaro dalyviams ir svečiams, o ypač Lauksargių seniūnijai už geranorišką pagalbą renginio metu (pasirūpino, kad kėdžių bažnyčioje užtektų visiems, šalia bažnyčios paruošė automobilių stovėjimo aikštelę) ir nuoširdžiai talkinusiems parapijiečiams Adai Šimkienei ir Augustui Šneideraičiui. Tikimasi, kad Lauksargių ev. liuteronų bažnyčia taps aplinkinių vietovių gyventojų traukos centru.

 

„Tauragės radijo“ ir LEK inf.

Nuotraukos Romualdo Vaitkaus

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.7-8