Aktualu

Priekulės parapija atsisveikino su poetu Vytautu Karaliumi

2019 Gegužės mėn. 22 d.

Poetas, prozininkas, vertėjas, daugelio knygų autorius Vytautas Karalius atgulė atilsiui šalia savo tėvų Priekulės parapijos Elniškės kapinėse. Laidojimo apeigos vyko gegužės 22 dieną, dalyvaujant artimiesiems ir parapijiečiams.

Vytautas Karalius gimė 1931 m. balandžio 15 d. Klaipėdoje. Jis buvo konfirmuotas Priekulės bažnyčioje. 1954 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija), 1954–1958 m. jame dėstė anglų kalbą. Nuo 1966 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Poetas išleido penkis eilėraščių rinkinius: „Šviesa ir akys“ (1960), „Ugnies estafetė“ (1964), „Tylos veidrodis“ (1972), „Rašo saulė šešėlius“ (1982), „Aureolės ir kepurės“ (1980).

V. Karalius atnaujino lietuvių aforistiškos žanrą išleisdamas rinkinius „Žolė Trojos arkliui“ (1984), „Pusantro sparno“ (1985), „Nulis kilpoje“ (1996), „Po saulės dėme“ (2016); keletas jų išleista rusų ir vokiečių kalbomis, kuriuos parengė jis pats.

Poetas į lietuvių kalbą išvertė P. Celano, A. Gustas, H. M. Enzensbergerio, P. Nerudos eilėraščių, W. Schmiedo eilėraščių rinkinį „Vyno diena ąsočiuose“, M. Krügerio eilėraščių rinkinį „Keistas grožis tylos“ (abi 2002), R. Kurze poezijos rinktinę „Moneta visomis kalbomis“ (2003), F. Dürrenmatto dramą „Frankas V.“ (past. 1969). Sudarė Rytų Vokietijos poezijos vertimų antologiją „Veidai ir rankos“ (1984).

Vytautas Karalius mirė gegužės 15 d., sulaukęs 88-ių metų amžiaus. Vilniaus inteligentija su juo atsisveikino gegužės 17-18 dienomis. Gausus jo kūrybinis palikimas ilgai pasiliks poezijos mylėtojų širdyse.

 

Kun. Darius Petkūnas