Aktualu

Vilniuje iškils Liuterio paminklas

Paminklo maketą parapijai pristato skulptorius R. Kvintas. D. Abromaičio nuotr.

2017 Gegužės mėn. 30 d.

Artėjant Reformacijos 500 metų jubiliejui, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios kiemelį papuoš paminklas dr. Martynui Liuteriui. Reformatoriaus paminklas šalia Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios, pasak vyskupo Mindaugo Sabučio, turėtų iškilti rugsėjo mėnesį. Šitoks Reformacijos jubiliejaus įamžinimas būsiąs bene vienintelis visoje Europoje. Paminklą kuria žinomas skulptorius Romualdas Kvintas.

Apie tai, kad bažnyčios kiemelyje, Vokiečių g.20, turėtų atsirasti M. Liuterio bareljefas, skulptūra ar kitoks atvaizdas, kalbėti imta prieš kelerius metus, 2016 m. parapijos taryba nusprendė kreiptis į R. Kvintą. Š. m. balandžio 2 d. skulptorius paminklo maketą pristatė Vilniaus ev. liuteronų parapijos visuotiniame susirinkime. Parapija pasiūlymui pritarė. Kad jis būtų įgyvendintas, reikia 38 tūkstančių eurų. Tikimasi šią sumą surinkti iš aukų.

Numatomas bronzinės skulptūros aukštis – 2,55 m, svoris – iki 250 kg. Granito postamentas – 30 cm aukščio. Jame ketinama įamžinti dosniausius rėmėjus.

Paminklą statant, teksią pašalinti šalia bažnyčios augančią liepą. Nemažai parapijiečių išsakė viltį, kad medis bus civilizuotai iškeltas į kitą vietą, galbūt pervežtas į 2010 m. įsteigtas naująsias Vilniaus ev. liuteronų kapines Liepynėje.

Paminklą pastačius, turėtų būti grįžta prie siūlymų bažnyčios kiemą plačiau atverti miesto visuomenei. Iškeldinus automobilius, tai galėtų būti jaukus kiemelis prisėsti, pabendrauti, pamąstyti. Kiemo sienų nišose vietos galbūt atsirastų M. Liuterio 95-ioms tezėms. Parapijietis Darius Abromaitis dar 2015 m. vasarą parapijos tarybai buvo pateikęs preliminarią kiemo pertvarkymo vizualizaciją, su ja turėjo būti supažindinta ir sostinės valdžia (žiūr. LEK, 2015 Nr.12, p.5).

Siekiant paminklui surinkti lėšų, parapijos administracija išleido specialų lankstinuką. Paaukoti paminklo statybai galima pavedimu į Vilniaus ev. liuteronų parapijos sąskaitą AB SEB banke: LT547044060000360354. Smulkesnė informacija teikiama parapijos raštinėje, tel. (5) 2123792.

 

Kęstutis Pulokas

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.4-5