Jaunimo veikla

Europos jaunimo pasitarimas Rumunijoje

2014 Gruodžio mėn. 09 d.

2014 m. spalio 17-20 d. Sibiu mieste, Rumunijoje, surengtas Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) nacionalinių atstovų ir kampanijos „Sutraukykim grandines!“ („Break the Chains!“) koordinatorių pasitarimas. LELB Jaunimo centrui susitikime atstovavo Lina Leonavičiūtė ir Ieva Turlaitė.

Susitikimas prasidėjo EYCE organizacijų-narių atstovų pristatymais, kuriuose jie papasakojo apie savo atstovaujamos organizacijos metų veiklą, pasisekusius projektus, kilusius iššūkius bei pasidalijo ateities planais. Buvo įdomu išgirsti, kaip atrodo Islandijos, Ispanijos, Suomijos, Vokietijos, Čekijos, Austrijos. Jungtinės Karalystės, Rumunijos, Lenkijos, Estijos, Rusijos krikščioniškų jaunimo organizacijų renginiai, kokie jų šiandieniniai džiaugsmai ir sunkumai.

Kita susitikimo dalis buvo skirta EYCE trejus metus (2014–2016) vykdomai kampanijai „Break the Chains!“, kuri yra nukreipta į skurdo problemą Europoje. Kampanijos dalyviai pristatė jau įgyvendintus sumanymus, kuriais siekiama į problemą atkreipti visuomenės dėmesį: originalius atvirlaiškius, pirkinių krepšius, įsegamus ženklelius, pusryčių dėžutes, taip pat didelio susidomėjimo sulaukusią „Sharewich Day“ (spalio 16-17 d.) idėją – dalijantis sumuštiniais stiprinami žmonių tarpusavio bendrystės ryšiai. Po pristatymo visi susitikimo dalyviai buvo įtraukti į diskusijas ir praktinius užsiėmimus, susijusius su vykdoma kampanija visuomenės atskirčiai ir skurdui mažinti.

Trečioji susitikimo dalis buvo skirta aptarti pačios EYCE veiklą ir struktūrą. Diskusijomis ir praktiniais užsiėmimais stengėmės aptarti iškylančius sunkumus, pasiūlyti ateities veiklos gaires ir sukurti tolesnio organizacijų-narių ir EYCE bendradarbiavimo viziją.

Sekmadienio popietę įdomų ir interaktyvų pristatymą surengė svečias iš Škotijos Martin Johnstone. Jis papasakojo apie įvairiapusę ir susižavėjimą keliančią veiklą kovojant su skurdu Škotijoje.

Kiekvieną Sibiu sutiktą dieną lydėjo ryto ir vakaro malda, kurią organizuodavo kasdien skirtinga pasitarimo dalyvių grupelė. Sekmadienį dalyvavome ekumeninėse pamaldose.

Be diskusijų ir grupelių darbo turėjome įsimintiną ir susimąstyti skatinančią vakarienę, jos metu burtų būdu tapome skirtingų visuomenės sluoksnių atstovais. Tiek maistas, tiek vakarienės sąlygos kiekvienai grupelei buvo skirtingos – atitinkamos konkrečiam visuomenės sluoksniui.

Buvo ir tradicinė tarptautinė vakaronė, kurios metu skirtingų valstybių atstovai trumpai papasakojo apie savo šalį ir vaišino atsivežtais tradiciniais skanėstais.

Paskutinį vakarą turėjome progą susipažinti su rumunų tradicijomis: stebėjome, o vėliau ir patys šokome, vaišinomės rumuniškais valgiais, o galiausiai pasižvalgėme po gražų naktinį Sibiu.

Ieva Turlaitė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr. 10-11

Išsamiau apie pasitarimą Rumunijoje ir artimiausius EYCE planus skaitykite „Lietuvos evangelikų kelyje“