Kelionės, vizitai

Evangeliškos Bažnyčios dienos Hamburge

Kas antrus metus Vokietijoje rengiamose evangeliškose Bažnyčios dienose susirenka šimtai tūkstančių tikinčiųjų iš visos Vokietijos bei kitų kraštų. Šventiniuose renginiuose jau daugelį metų tradiciškai dalyvauja ir Lietuvos atstovai. Šiemet Bažnyčios dienos vyko Hamburge gegužės 1-5 d.

Velykinis jaunimo seminaras Islandijoje – atgaiva sielai!

Šių metų kovo 24-31 dienomis Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios Jaunimo centras, kaip ir kasmet, buvo pakviestas dalyvauti Europos krikščioniškojo jaunimo draugijos (angl. European Fellowship for Christian Youth) organizuojamame velykiniame seminare, kuris šiemet surengtas Islandijos sostinėje Reikjavike. Jaunimo centrui atstovavo Ieva Kaknevičiūtė ir mielai dalijasi savo įspūdžiais apie šią šiaurės šalį bei seminarą.

Apie konfirmaciją – Vitenberge

Reformacijos dienos išvakarėse Vitenberge tradiciškai kasmet vyksta visos Vokietijos konfirmantų susitikimas. Tarptautinės grupės, kurioje susirinko 23 įvairių Europos valstybių ev. liuteronų bažnyčių jaunimo darbui vadovaujantys atstovai, viešnagė Vitenberge prasidėjo spalio 27 dieną. Buvome deleguoti savo bažnyčių vadovybių dalyvauti XIII konfirmantų susitikime Vitenberge. Pirmąjį vakarą mus šiltai sutiko Pasaulio Liuteronų Sąjungos centro direktorius Vitenberge kun. Hans Wilhelm Kasch ir Vokietijos evangelikų bažnyčios (EKD) direktorius Vitenberge kun. Michael Wegner. Šio susitikimo tikslas – sudominti idėjomis ir bendrai jas plėtoti, ruošiantis Reformacijos 500 metų jubiliejui, kuris 2017 metais vyks Vitenberge.

BIEN kviečia į Sønderborgą!

Baltijos jūrą supančių valstybių krikščionišką jaunimą vienijantis BIEN tinklas šiemet kvies į ekumeninį festivalį Danijoje. Liepos 30 – rugpjūčio 3 d. skirtingoms bažnyčioms priklausantis jaunimas rinksis pačiame Vokietijos pasienyje esančiame Sønderborgo miestelyje. Vasario mėnesį čia surengtas parengiamasis pasitarimas. LELB Jaunimo centrui atstovavo Jurgita Koženiauskaitė, Lina Balandytė ir Sandra Gerdauskaitė.

Lietuvos sekmadienis Visbeke

Lapkričio 6 d. Visbek-Langfiordeno (Vokietija) parapijos bažnyčioje buvo švenčiamas Lietuvos sekmadienis, kurį kiekvienais metais organizuoja pagalbos Sudargui grupė ,,Hilfe für Sudargas“, vadovaujama pirmininko Hartmuto Ramkės, ir kunigas Wilfried Scheuer. Tokie partneriniai (Vokietijoje – Lietuvos, Lietuvoje – Vokietijos) sekmadieniai švenčiami nuo 1997 metų, kai Emauso bažnytėlė iš Visbeko buvo perkelta į Sudargą.