Kelionės, vizitai

Panevėžio parapijoje – svečiai iš Danijos

Gavėnios ketvirtąjį sekmadienį, balandžio 3 d., Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčioje kartu su mūsų parapija meldėsi ir giedojo svečiai iš Danijos, Nykøbing Mors evangelikų liuteronų parapijos, vadovaujami parapijos pirmininko Poulo Poulseno ir kunigės Mette’ės Moesgard Jørgensen.

Kelerius metus vykęs susirašinėjimas pagaliau virto pirmu oficialiu susitikimu, po kurio buvo nuspręsta ir toliau palaikyti užsimezgusius draugiškus santykius. Tikimės, kad abiejų parapijų nariai susitiks dar ne kartą, o galbūt dalyvaus ir bendroje veikloje. Pamaldose Panevėžyje giedojo Nykøbing Mors parapijos mišrus jaunimo ir senjorų choras, o mintimis pagal Gavėnios ketvirtojo sekmadienio skaitinius pasidalijo abiejų parapijų kunigai.

Projekto partnerių susitikimas Nyderlandų Karalystėje

2011 m. kovo 17-24 dienomis vyko Europos Sąjungos projekto „Otto Bartning in Europa“ partnerių susitikimas Hagoje (Den Haag, Nyderlandų Karalystė). Jame dalyvavo ir Sudargo evangelikų liuteronų parapijos atstovai.

Klimato kaita jaunų krikščionių akimis

2010 m. rugsėjo 12-18 dienomis Strasbūre, Prancūzijoje, vyko konferencija, skirta sparčiai besikeičiančio klimato klausimams iškelti-suvokti-aptarti. Šią konferenciją drauge organizavo Pasaulio studentų krikščionių federacija (WSCF) bei Ekumeninė Europos jaunimo taryba (EYCE), padedamos Europos Tarybos. Dėl šios priežasties konferencija vyko Europos jaunimo centro patalpose Strasbūre. Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos dėka Lietuvai konferencijoje atstovavo Živilė Turlaitė ir Vydmantas Čiburas, o Pasaulio studentų krikščionių federacijos Europos regioninio komiteto atstovė Vaida Kriščiūnaitė buvo tarptautinės konferencijos organizatorių komandos narė.