Archyvas

2005

„Teateinie tavo karalystė“ -BIEN festivalis Upsaloje

Kas yra BIEN, Lietuvos liuteronų jaunimui aiškinti turbūt nebereikia – septintus metus veikiantį Baltijos tarpkultūrinį ekumeninį tinklą nuolat mini mūsų spauda, informacijos apie jį galima rasti ir internete. Šią vasarą, liepos 31 – rugpjūčio 6 d., BIEN festivalis surengtas Upsaloje (Švedija), tarp pusantro šimto festivalio dalyvių - šešiolikos lietuvių grupė iš liuteronų, katalikų ir reformatų tradicijų (iš Vilniaus, Klaipėdos, Saugų, Kretingos...).

Tarptautinė teologinė konferencija Klaipėdoje - Bažnyčios požiūris į misiją šiandieniniame pasaulyje

„Misija yra vienas svarbiausių šiandieninės bažnyčios tikslų,“ – atidarydamas Tarptautinę teologinę konferenciją Klaipėdoje kalbėjo kun. dr. Timothy Quill iš Fort Wayne Teologinės seminarijos. Kun. dr. T. Quill pasidžiaugė, kad ši konferencija jau trečią kartą vyksta Lietuvoje, dalyvių vardu dėkodamas Lietuvos bažnyčiai už suteiktą galimybę nagrinėti aktualiausius šiandieninės bažnyčios misijos klausimus.

VI-oji THEOBALT konferencija Visbyje

Gegužės 19-22 dienomis Gotlando saloje Visbyje (Švedija) įvyko VI ekumeninė Theobalt konferencija „Laisvas asmenų judėjimas.