Konferencijos, seminarai

Ekumeninė jaunimo konferencija Kijeve

2010 Liepos mėn. 01 d.

Šių metų birželio 11-16 dienomis Ukrainos sostinėje Kijeve vyko Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) Europos regiono projekto „Lingua Franca“ jaunimo konferencija, kurios tema – „Eucharistija“. Konferencijoje sulaukta 28 dalyvių iš 15 valstybių skirtingų bažnyčių – ortodoksų, Romos ir graikų apeigų katalikų bei protestantų.

„Ir, paėmęs duonos, jis padėkojo, laužė ją ir davė savo mokiniams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas“ (Lk 22, 19) – Šventosios Vakarienės sakramentas, kurį švenčia kiekviena krikščioniška konfesija. Ekumeninė jaunimo konferencija buvo surengta, siekiant pasidalyti patirtimi ir žiniomis, kaip įvairių valstybių skirtingų konfesijų bažnyčios švenčia Eucharistiją, kaip Eucharistija būdavo švenčiama anksčiau ir dabar. Su kokiais sunkumais ar iššūkiais galbūt susiduria skirtingos krikščionių bažnyčios, bendraudamos su kitomis – tiek savosios konfesijos bažnyčiomis kitose šalyse, tiek kitų konfesijų bažnyčiomis savo šalyje. Kaip Eucharistiją suprantu aš, ką duona ir vynas reiškia man? O ką tau? Ar galime Eucharistiją švęsti drauge?

Dalijomės patirtimi, diskutavome apie panašumus ir skirtumus, mokėmės išklausyti ir gerbti vieni kitus. Prisimenant tai, jog pirmieji apaštalai visi drauge šventė Eucharistiją, buvo svarstoma, ar gali būti, kad ateityje švęsti Eucharistiją galėsime kartu, gerbdami vieni kitus ir vieni kitų tradicijas bei konfesijas.

Per konferenciją klausėmės paskaitų „Migracija, globalizacija ir Eucharistija“, „Nacionaliniai ir politiniai barjerai, kalbant apie vienybę“, „Duona, bendrystė ir kūryba“, „Alternatyvios bendruomenės“, „Susitaikymas – nuo skirtumų prie vienybės“. Taip pat aplankėme ortodoksų, katalikų ir protestantų bažnyčias, dalyvavome kiekvienos konfesijos pamaldose, kuriose buvo švenčiama Eucharistija. Po pamaldų aptardavome jose matytas apeigas. Diskusijos vyko tiek grupelėse, tiek plenariniuose posėdžiuose, kuriuose apibendrindavome diskusijų grupių darbą.

Buvo surengtos ir ekumeninės pamaldos, o kiekvienos dienos vakaras taip pat turėjo savo programą: vyko tarptautinis banketas, kuriame visi dalyviai pristatė savo valstybes, drauge žiūrėtas filmas, surengta ekskursija po Kijevo senamiestį ir bažnyčias.

Konferencijos metu turėjome labai daug veiklos, darbų, užsiėmimų, kurie buvo labai naudingi kiekvienam dalyviui: pasidalyti patirtimi ir žiniomis, įgyti naujų idėjų, būti krikščioniškoje bendrystėje ir garbinti Dievą drauge.

Diak. Karolis Skausmenis