Pasaulyje

Vokietijoje nuteistas prieš abortus pasisakęs liuteronų kunigas

Birželio 14 d. Erlangeno (Vokietija) teismas paskelbė nuosprendį, kuriuo liuteronų kunigas Johannes Lerle nuteisiamas vienus metus kalėti. Nuosprendis kunigui paskelbtas „už žmonių kurstymą“ (Volksverhetzung). Penkiasdešimt penkerių metų liuteronų kunigas negimusių kūdikių žudymą prilygino žydų žudymui Aušvico konclageryje per Antrą pasaulinį karą. Teismas nusprendė, kad šiuo pareiškimu kunigas „kurstė žmones“, nes toks pareiškimas prilygintinas nacių vykdyto holokausto neigimui. Anksčiau kunigas jau yra kalėjęs aštuonis mėnesius, nes abortus atliekančius gydytojus pavadino „profesionaliais žmogžudžiais“. Tada teismas tokį kunigo teiginį prilygino šmeižtui, nes, anot teismo, negimę kūdikiai nėra žmonės.

Europos protestantų bažnyčių jaunimo konsultacija Bonoje

Leuenbergo sutarties bendrystės vienijamos Europos protestantų bažnyčios (CPCE – Community of Protestant Churches in Europe ) balandžio 18-20 pakvietė į Jaunimo konsultaciją Bad Godesberge, šalia Bonos, Vokietijoje. Į kvietimą atsiliepė ir LELB Jaunimo centrui konsultacijoje atstovavo Klaipėdos universiteto teologijos studentas Karolis Skausmenis, pusę metų tęsiantis savo studijas Hanoveryje.

Taline įšventintas Sibiro liuteronų vyskupas

Gegužės 6 d. Taline šv. Mergelės Marijos ev. liuteronų katedroje konsekruotas Sibiro evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Vsevolod Lytkin.