Naujienos

Į svečius pas brolius reformatus

2011 Liepos mėn. 22 d.

Prieš daugelį metų Būtingės stovykloje su broliais reformatais prasidėjusią draugystę atnaujinome išvyka į jaunimo pamaldas Biržuose birželio 17-18 d.

Linksma kelionė prasidėjo nuo Tauragės. Nors oras nelepino, pliaupė lietus, bet pakili nuotaika lydėjo visos kelionės metu. Vos atvykę į ev. reformatų parapijos namus, buvome šiltai sutikti kun. Sigitos Švambarienės ir kun. Rimo Mikalausko. Greitai įsikūrus, mūsų laukė įdomios ekskursijos. Vedami Biržų jaunimo, aplankėme karstines įgriuvas, apžiūrėjome jose susidariusius ežerėlius, pasivaikščiojome Širvėnos ežero pakrantėmis ir po senąjį grafų Tiškevičių parką.

Maloniai pavargę po ilgos dienos, susirinkome pavakaroti kartu su Biržų ev. reformatų jaunimu parapijos namuose. Giesmės ir žaidimai netilo ilgai.

Šeštadienio rytą šventėme pamaldas gražioje ev. reformatų bažnyčioje. Bendras pamaldas laikė ev. reformatų kun. R.Mikalauskas ir kun. S. Švambarienė bei ev. liuteronų kun. Juozas Mišeikis ir diak. Karolis Skausmenis.

Po šių pamaldų aplankėme nedidelius evangelikų liuteronų bendruomenės maldos namus Kilučių gatvėje. Ten mus svetingai pasitiko vargonininkės Kristinos ir parapijos pirmininko Jono Matuzų šeima. Seniau Biržuose stovėjo didelė ev. liuteronų bažnyčia, deja, po karo ji buvo visiškai sugriauta

Viešnagę baigėme apžiūrėję Biržų krašto „Sėlos“ muziejų.

Rūta Šulskienė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr.6-7

 

Prie Biržų ev. reformatų bažnyčios po pamaldų

Biržų ev. liuteronų bažnytėlė

Pasivaikščiojimas Biržų apylinkėse