Šiaulių parapija

Reformacijos metų konferencija Šiauliuose

Reformacijos 500 metų jubiliejus spalio 14 d. minėtas Šiauliuose. Ekumeninę konferenciją „Reformacija ir šiandiena“ Šiaulių valstybinės kolegijos didžiojoje salėje drauge rengė Šiaulių ev. liuteronų parapija, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“, Laisvųjų krikščionių bažnyčia, Jungtinė metodistų bažnyčia, Evangelijos krikščionių bažnyčia, Šiaulių R. katalikų vyskupijos jaunimo centras ir VšĮ „Gyvenimo sparnai“.

„Pasakokite apie tai savo vaikams...“ (Jl 1,3)

Mateikių kaime (Kelmės r.) birželio 16-19 dienomis jau trečią kartą vyko vaikų stovykla „Jo planas man“. Šių metų tema – „Dovydas – vyras pagal Dievo širdį“. Stovyklos organizatoriai – Šiaulių ir Kelmės ev. liuteronų parapijų entuziastai.

Šiauliuose iškils liuteronų bažnyčia

Evangelikai liuteronai, neseniai pastatę bažnyčią Palangoje, šiuo metu puoselėja viltis atstatyti sugriautą Klaipėdos ir pastatyti naują bažnyčią Šiauliuose.