Pamaldų tvarkaraštis

 1. Sausio 6 d. 10,00 val. Trijų Karalių (Išminčių) šventė.
 2. Sausio 13 d. 10,00 val. 1 sekmadienis po Trijų Karalių.
 3. Sausio 20 d. 10,00 val. 2 sekmadienis po Trijų Karalių.
 4. Sausio 27 d. 10,00 val. 3 sekmadienis po Trijų Karalių.


 5. Vasario 3 d. 10,00 val. 4 sekmadienis po Trijų Karalių.
 6. Vasario 10 d. 10,00 val. Paskutinis sekmadienis po Trijų Karalių.
 7. Vasario 17 d. 10,00 val. 3 sekmadienis prieš Gavėnios laikotarpį

  (Septuagesimae).
 8. Vasario 24 d. 10,00 val. 2 sekmadienis prieš Gavėnios laikotarpį

  (Sexagesimae).


 
 

 1. Kovo 3 d. 10,00 val. Užgavėnių sekmadienis (Estomini).
 2. Kovo 6 d. 18,00 val. PELENŲ TREČIADIENIS.
  (Pamaldos be šv. Vakarienės)
  Maldų ir atgailos diena.
 3. Kovo 10 d. 10,00 val. 1 Gavėnios sekmadienis
  (Invokavit).
 4. Kovo 17 d. 10,00 val. 2 Gavėnios sekmadienis
  (Reminiszere).
 5. Kovo 24 d. 10,00 val. 3 Gavėnios sekmadienis
  (Okuli).
 6. Kovo 31 d. 10,00 val. 4 Gavėnios sekmadienis
  (Lätare).

 

 

  

 1. Balandžio 7 d. 10,00 val. 5 Gavėnios sekmadienis (Judika).
 2. Balandžio 14 d. 10,00 val. Verbų sekmadienis (Palmarum).
 3. Balandžio 18 d. 18,00 val. DIDYSIS KETVIRTADIENIS.
  Viešpaties Vakarienės įsteigimo diena.
 4. 18. Balandžio 19 d. 18,00 val. DIDYSIS PENKTADIENIS.
  (Pamaldos be šv. Vakarienės)

  Viešpaties kančios ir nukryžiavimo atminimo diena.
  Skaitoma Kristaus kančios istorija.

 

 

Nuo šio sekmadienio pamaldos pradedamos laikyti
nešildomoje didžiojoje bažnyčios salėje.

 

 

 1. Balandžio 21 d. 10,00 val. VELYKOS.
  (Pamaldos be šv. Vakarienės)

  Viešpaties Kristaus prisikėlimo
  iš numirusiųjų diena.

 2. Balandžio 28 d. 10,00 val. ATVELYKIS.
  Mažosios Velykos (Quasimodogeniti).
 3. Gegužės 5 d. 10,00 val. MOTINOS DIENA.
  Miserikordias Domini sekmadienis.
 4. Gegužės 12 d. 10,00 val. Jubilate sekmadienis.
 5. Gegužės 19 d. 10,00 val. Kantate sekmadienis.
 6. Gegužės 26 d. 10,00 val. ŠILUTĖS KAPINIŲ ŠVENTĖ.
  Rogate sekmadienis.
  (Pamaldos bažnyčioje nevyks).
 7. Gegužės 30 d. 18,00 val. Kristaus Dangun žengimo šventė.
  (Pamaldos be šv. Vakarienės)

 

  

 1. Birželio 2 d. 10,00 val. TĖVO DIENA. // Exaudi sekmadienis.
 2. Birželio 9 d. 10,00 val. SEKMINĖS.
  Šv. Dvasios atsiuntimo šventė.
 3. Birželio 16 d. 10,00 val. KONFIRMACIJOS ŠVENTĖ.
 4. Birželio 23 d. 10,00 val. 1 sekmadienis po Trejybės.
 5. Birželio 30 d. 10,00 val. 2 sekmadienis po Trejybės. 6. Liepos 7 d. 10,00 val. 3 sekmadienis po Trejybės.
 7. Liepos 14 d. 10,00 val. 4 sekmadienis po Trejybės.
 8. Liepos 21 d. 10,00 val. 5 sekmadienis po Trejybės.
 9. Liepos 28 d. 10,00 val. 6 sekmadienis po Trejybės. 10. Rugpjūčio 4 d. 10,00 val. 7 sekmadienis po Trejybės.
 11. Rugpjūčio 11 d. 10,00 val. 8 sekmadienis po Trejybės.
 12. Rugpjūčio 18 d. 10,00 val. 9 sekmadienis po Trejybės.
 13. Rugpjūčio 25 d. 10,00 val. 10 sekmadienis po Trejybės. 14. Rugsėjo 1 d. 10,00 val. NAUJŲ MOKSLO METŲ PRADŽIA.
  Melsimės už mokytojus ir mokinius.
 15. Rugsėjo 8 d. 10,00 val. 12 sekmadienis po Trejybės.
 16. Rugsėjo 15 d. 10,00 val. 13 sekmadienis po Trejybės.
 17. Rugsėjo 22 d. 10,00 val. 14 sekmadienis po Trejybės.
 18. Rugsėjo 29 d. 10,00 val. ANGELŲ DIENA.
  Arkangelo Mykolo ir
  visų angelų diena.

  

 1. Spalio 6 d. 10,00 val. PJŪTIES PADĖKOS ŠVENTĖ.
  Derliaus padėkos šventė.
 2. Spalio 13 d. 10,00 val. 17 sekmadienis po Trejybės.
 3. Spalio 20 d. 10,00 val. 18 sekmadienis po Trejybės.
 4. Spalio 27 d. 10,00 val. 19 sekmadienis po Trejybės. 5. Lapkričio 3 d. 10,00 val. REFORMACIJOS ŠVENTĖ.

 

 

Nuo šio sekmadienio pamaldos pradedamos laikyti
šildomoje bažnyčios žiemos pamaldų koplyčioje.

 

 

 

 1. Lapkričio 10 d. 10,00 val. 3 sekmadieniai iki Advento pradžios.
 2. Lapkričio 17 d. 10,00 val. 2 sekmadienis iki Advento pradžios
 3. Lapkričio 23 d. 11,00 val. Atminimo pamaldos senųjų
  Šilutės evangelikų kapinių koplyčioje.
  Kapinėse palaidotų garsių šilutiškių
  prisiminimas ir pagerbimas uždegant
  ant jų kapo žvakutes.

 4. Lapkričio 24 d. 10,00 val. AMŽINYBĖS SEKMADIENIS.
  Prisimenami visi per metus mirę mūsų artimieji.

 

 

Liturginių bažnytinių metų pabaiga.

 

 

  

 1. Gruodžio 1 d. 10,00 val. 1 Advento sekmadienis.
 2. Gruodžio 8 d. 10,00 val. 2 Advento sekmadienis.
 3. Gruodžio 15 d. 10,00 val. 3 Advento sekmadienis.
 4. Gruodžio 22 d. 10,00 val. 4 Advento sekmadienis.
 5. Gruodžio 24 d. 18,00 val. KŪČIOS.
  (Pamaldos be šv. Vakarienės)

  Kūčių vakaro pamaldos su šeimomis
  ir dovanėlėmis vaikams.

 6. Gruodžio 25 d. 10,00 val. KALĖDOS.
  (Pamaldos be šv. Vakarienės)
  Kristaus gimimo šventė.

  KALĖDŲ PAMALDOS VYKS
  NEŠILDOMOJE BAŽNYČIOJE.

 7. Gruodžio 29 d. 10,00 val. Paskutinės 2018 m. pamaldos.