Archyvas

2007

Mirė kunigas dr. Algirdas Jurėnas

2007 m. kovo 2 dieną Harrison, Maine valstijoje, mirė kun. profesorius dr. Algirdas Jurėnas, sulaukęs 88 metų amžiaus. Jis gimė 1919 m. kovo 1 d., Puikiuose, Lietuvoje, sūnus Jono ir Suzanos Jurėnų. Algirdas paliko liūdinčius – žmoną Tebiją, sūnų Remigijų, dukras Galindą ir Astrą bei keturis anūkus.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis